PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 5/2022

 

TEMAT NUMERU – WSPÓŁCZESNA ŁĄCZNOŚĆ


ppłk dr inż. Bartłomiej Terebiński
ŁĄCZNOŚĆ WOJSKOWA – TERAŹNIEJSZOŚĆ I KIERUNKI ROZWOJU


płk dr inż. Maciej Nowak
ROLA UŻYTKOWNIKA OPERACYJNEGO W EKSPLOATACJI I ROZWOJU SYSTEMÓW (USŁUG) INFORMATYCZNYCH


płk dr inż. Marcin Marek, ppłk Zbigniew Ćwik
SYSTEM TELEINFORMATYCZNY PMN 2.0 W SŁUŻBIE NATO


mjr mgr Grzegorz Kaśkiewicz, kpt. mgr Marek Błachut
BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI


kmdr por. Paweł Kamiński
MODERNIZACJA KRYPTOGRAFICZNA W TAKTYCZNYCH SYSTEMACH ŁĄCZNOŚCI


ppłk dr inż. Bartłomiej Terebiński,
mjr dypl. SZRP Piotr Kamieński
ZAGROŻENIA DLA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI NA POLU WALKI


ppłk mgr inż. Robert Kozłowski
NOWY WYMIAR ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ KF


mjr dr inż. Andrzej Bogdański
PODSTAWOWE USŁUGI FUNKCJONALNE NATO FAS


ppłk Dariusz Łuczak
WYKORZYSTANIE TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH LINK W NATO


mjr mgr Marek Mirowski
ŁĄCZNOŚĆ TROPOSFERYCZNA


mjr Marcin Nalberczyński
MONITOROWANIE POŁOŻENIA WOJSK WŁASNYCH I PRZECIWNIKA

 

dr inż. Marek Dąbrowski
NOŚNIKI DANYCH


plut. mgr Kamil Nowakowski
RADIOSTACJA AN/PRC 150C W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ

 

mjr dypl. SZRP Krzysztof Kałwak
DZIAŁANIA POWIETRZNODESANTOWE


mjr dypl. SZRP Grzegorz Schabowski
NATARCIE PODODDZIAŁÓW CZOŁGÓW W TERENIE ZURBANIZOWANYM


mjr dypl. SZRP mgr inż. Maciej Trepiak
CZYNNIKI WALKI ZBROJNEJ A WYBRZEŻE MORSKIE

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE


Sławomir J. Lipiecki
FREGATY PATROLOWE TYPU HALIFAX

 

DOŚWIADCZENIA


ppłk dr inż. Radosław Bielawski
ROZWÓJ BRONI KOSMICZNEJ


płk rez. prof. dr hab. Marek Wrzosek
AGRESJA NA UKRAINĘ, CZYLI KONCEPCJA ROSYJSKIEJ WOJSKOWEJ OPERACJI SPECJALNEJ


ppłk dr inż. Andrzej Mocarski
POTRZEBY INFORMACYJNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 

ppłk dr Cezary Pawlak
Czynnik ludzki kluczem odporności państwa oraz jego sił zbrojnych

 

WYBITNI DOWÓDCY


płk dr hab. Juliusz S. Tym
GENERAŁ DO ZADAŃ SPECJALNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 4/2022


TEMAT NUMERU – OBRONA PRZECIWLOTNICZA


ppłk dr Grzegorz Kołata
KONTROLA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PODCZAS OPERACJI POŁĄCZONEJ


mjr mgr inż. Daniel Pyza
OBRONA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA W OPERACJI OBRONNEJ


ppor. Łukasz Makowski
WYZWANIA DLA WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ


ppor. mgr Dawid Rutkowski
JAKIE ŚRODKI PRZECIWLOTNICZE?


ppłk Andrzej Borzenda
DĄŻENIE DO PROFESJONALIZMU


mjr mgr Piotr Dejniak
NOWA JAKOŚĆ ŚRODKÓW PRZECIWLOTNICZYCH


mjr mgr Eryk Rumiński
DOWODZENIE I KIEROWANIE OGNIEM PODODDZIAŁÓW PRZECIWLOTNICZYCH WOJSK LĄDOWYCH


SZKOLENIE


ppłk mgr Piotr Smoliński
NORMY TAKTYCZNE – UKRAINA 2014


dr Paweł Makowiec
DZIAŁANIA NIEREGULARNE W TEORII TAKTYKI


ppłk rez. Tomasz Kowal
ZNACZENIE DZIAŁAŃ NIEREGULARNYCH


ppłk dr inż. Przemysław Żukowski
DZIAŁANIA PRZECIWDYWERSYJNE A WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


dr Paweł Makowiec
OBRONA NIELINIOWA PODODDZIAŁÓW LEKKIEJ PIECHOTY


ppłk dr inż. Przemysław Żukowski
PROWADZENIE WALKI W TERENIE CZASOWO ZAJĘTYM PRZEZ PRZECIWNIKA


por. Łukasz Wójciak
WYKORZYSTANIE POWIETRZNYCH PLATFORM BEZZAŁOGOWYCH


mjr dypl. SZRP mgr inż. Piotr Plewa
SKUTECZNA ODPOWIEDŹ NA ZAGROŻENIA POWIETRZNE


mjr dypl. SZRP Adrian Punia
ZAGROŻENIA ZE STRONY POWIETRZNYCH PLATFORM BEZZAŁOGOWYCH


mjr dypl. SZRP Łukasz Tyburski
MASKOWANIE ZASOBÓW KOMPONENTU POWIETRZNEGO


WSPÓŁCZESNE ARMIE


mgr Maciej Chmielewski
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI ALBANII


DOŚWIADCZENIA


prof. dr hab. Marek Wrzosek
ROSYJSKO-UKRAIŃSKA WOJNA INFORMACYJNA 2022


ppłk dr inż. Radosław Bielawski
NIEMILITARNE ZAGROŻENIA KOSMICZNE


mjr dr Jacek Wodnicki
ZDOBYWANIE NOWYCH KWALIFIKACJI W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM

 

ppłk dr Cezary Pawlak
OPERACJA „ŚLUZA”

 

por. Dariusz Wasilewski
PLANOWANIE SZKOLENIA W BATALIONIE ZMECHANIZOWANYM

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 3/2022


TEMAT NUMERU – ROZPOZNANIE


płk dypl. Marcin Frączek
ROZPOZNAWCZE PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA OPERACYJNEGO


płk dr inż. Rafał Dąbrowski
SATELITARNE ROZPOZNANIE OBRAZOWE – WYZWANIA I PERSPEKTYWY


prof. dr hab. Marek Wrzosek
ROSYJSKA STREFA ANTYDOSTĘPOWA


płk rez. dr hab. inż. Waldemar Scheffs
WALKA RADIOELEKTRONICZNA – ZAGROŻENIA I KIERUNKI ROZWOJU


dr Zofia Marciniak
WALKA INFORMACYJNA


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
ROZPOZNANIE NA MORZU W CZASACH KONFRONTACJI


dr hab. Agnieszka Szczygielska
PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W WYBRANYCH ARMIACH


SZKOLENIE


ppłk dr inż. Przemysław Żukowski,
mjr dr inż. Artur Zielichowski
MIASTO W WALCE CZY WALKA W MIEŚCIE?


ppłk mgr inż. Maciej Paul
MASKOWANIE DYMEM


NAJLEPSZY ARTYKUŁ


mjr dypl. SZRP Łukasz Bugajski
JAK OSZUKAĆ PRZECIWNIKA?


mjr dypl. SZRP Kamil Kociuba
PLATFORMY BEZZAŁOGOWE W DZIAŁANIACH ROZPOZNAWCZYCH


mjr dypl. SZRP Sławomir Mosoń
SIŁY OPERACJI SPECJALNYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ


LOGISTYKA


dr inż. Marek Dąbrowski
ZAUTOMATYZOWANE I ZROBOTYZOWANE MAGAZYNY


WSPÓŁCZESNE ARMIE


płk dr hab. inż. Krzysztof Wysocki
INŻYNIERYJNE WIELOFUNKCYJNE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE SIŁ ZBROJNYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
PRZYSZŁA WOJNA – ALE JAKA?


kpt. mar. dr inż. Radosław Kiciński
KLASYFIKACJA OKRĘTÓW PODWODNYCH


DOŚWIADCZENIA


ppłk Tomasz Gergelewicz
WOJSKOWE I CYWILNE CERTYFIKATY JĘZYKOWE – CZY JEDNO WYKLUCZA DRUGIE?


płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
NOWE PLATFORMY W SIŁACH ZBROJNYCH USA


ppor. mgr Mateusz Smoter
BROŃ CHEMICZNA W BAŁTYKU


mgr Michał Jacek Szewko
WYKORZYSTANIE AMUNICJI KRĄŻĄCEJ W KONFLIKTACH ZBROJNYCH


mgr Maciej Stelmaszczyk
SEKCJA LOGISTYKI W SZTABIE ORGANIZACJI PROOBRONNEJ

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 2/2022

 

TEMAT NUMERU – WSPARCIE OGNIOWE


ppłk Mirosław Friedek
KOORDYNACJA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W CZASIE WSPARCIA OGNIOWEGO


mjr Mariusz Grzanka
PLANOWANIE ROZPOZNANIA W PUŁKU ARTYLERII


mł. chor. Paweł Molenda
JEDEN ZE ŚRODKÓW ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO


ppłk Saturnin Skindzier
ASPEKTY PLANOWANIA I ORGANIZACJI WSPARCIA OGNIOWEGO W BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ


ppłk Piotr Kobyłecki
NA RZECZ INTEROPERACYJNOŚCI


ppłk Tomasz Nosewicz
POMOCNE NARZĘDZIE


ppor. Maciej Golis
DZIAŁANIE SEKCJI OBSERWATORÓW PODCZAS STRZELAŃ DO CELÓW NAWODNYCH


ppor. Michał Jankowski
DZIAŁALNOŚĆ DRUŻYNY DOWODZENIA W KIEROWANIU OGNIEM KOMPANII WSPARCIA


ppor. Błażej Król
WSPÓŁPRACA SEKCJI OBSERWATORÓW Z DOWÓDCĄ WSPIERANEGO PODODDZIAŁU


mł. chor. Michał Bobryk
JAKIE SYSTEMY BEZZAŁOGOWE W PODODDZIAŁACH ARTYLERII?


ppor. Marcin Kołodziej
JAKIE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE W PODODDZIAŁACH ARTYLERII?


DZIAŁALNOŚĆ CSAiU


mł. chor. Jacek Beszczyński
SZKOLENIE INSTRUKTORÓW I OPERATORÓW PPK SPIKE – DOŚWIADCZENIA


por. Arkadiusz Gruszka
SZKOLENIE OBSŁUG SAMOBIEŻNYCH HAUBIC KRAB – WYZWANIA I PRIORYTETY


por. Maciej Hering
ROLA I ZADANIA OBSERWATORÓW OGNIA POŁĄCZONEGO


mł. chor. Fabian Kaźmierczak,
mł. chor. Aleksander Iwicki
WSPARCIE PROCESU SZKOLENIA OBSŁUG MOŹDZIERZY


mjr Paweł Kacprzak
78 STRZELEC WYBOROWY CZY SNAJPER?


kpt. Maciej Łagan, st. chor. Marcin Rzeszotarski
POKONYWANIE PRZESZKODY WODNEJ


kpt. mgr inż. Karolina Urbaczewska
FUNKCJONOWANIE GRUPY REKONESANSOWO-PRZYGOTOWAWCZEJ


mjr mgr Piotr Skruszewicz
ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE W GÓRACH


mgr Małgorzata Wollmann
METODYKA SZKOLENIA – OBSZAR POSZUKIWANIA SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ


ppłk Jacek Zaniewski
SZKOLENIE EFEKTYWNE CZY EFEKTOWNE?


st. chor. szt. Krzysztof Żmuda
WYKORZYSTANIE SZKOLENIA ZDALNEGO


kpt. mgr Marcin Piekański
SYSTEM PROGRAMOWANIA I PLANOWANIA SZKOLENIA


Bogdan Wiczanowski
WYKORZYSTANIE APLIKACJI KOMPUTEROWYCH
SZKOLENIE


ppłk mgr inż. Maciej Paul
MOŻLIWOŚCI WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W ASPEKCIE NOWYCH ŚRODKÓW WALKI

ppłk mgr inż. Maciej Lewandowski,
mjr mgr inż. Tomasz Karwowski
ZARZĄDZANIE USŁUGAMI NA BAZIE ITIL 4


mjr dr Paweł Wasilewski
ELEMENTY PSYCHOLOGII POLA WALKI W KSZTAŁTOWANIU ŻOŁNIERZA


mjr dypl. SZRP Paweł Sawka
TARGETING W DZIAŁANIACH BOJOWYCH BRYGADY


mjr dypl. SZRP Piotr Syczuk
TERRORYZM POWIETRZNY ZAGROŻENIEM W XXI WIEKU


mjr dypl. SZRP Katarzyna Szczęsna
KONCEPCJA PRZYSZŁEGO POLA WALKI


DOŚWIADCZENIA


ppłk dr Piotr Balon
ROSYJSKIE DOŚWIADCZENIA Z KONFLIKTU W 2014 ROKU


ppor. mar. mgr Agata Guziel
DORADCY PRAWNI W SIŁACH ZBROJNYCH


mgr Michał Jacek Szewko
ŚWIATOWY ARSENAŁ AMUNICJI KRĄŻĄCEJ


WYBITNI DOWÓDCY


płk dr hab. Juliusz S. Tym
GENERAŁ BRONI STANISŁAW MACZEK

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO