moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Pożegnanie z 10 Brygadą

Z końcem 2014 roku szeregi 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10 BKPanc) opuściło 5 oficerów, 4 podoficerów i 1 szeregowy sztabu oraz pododdziałów brygady. Z początkiem 2015 roku obejmą oni obowiązki na nowych stanowiskach służbowych.

19 grudnia 2014 roku w sali tradycji odbyło się pożegnanie żołnierzy, którzy wyznaczeni zostali na nowe stanowiska służbowe. Odchodzącymi oficerami byli: major Marek Rusek, szef sekcji rozpoznawczej 10BKPanc, kapitan Paweł Szostek, oficer sekcji rozpoznawczej brygady, kapitan Tomasz Rylich, oficer sekcji wychowawczej brygady, porucznik Marcin Pytlik, zastępca dowódcy kompanii batalionu zmechanizowanego, i porucznik Agnieszka Kowal, oficer sekcji operacyjnej batalionu zmechanizowanego. Odchodzący podoficerowie to: chorąży Sławomir Bator, dowódca załogi plutonu czołgów 1 Batalionu Czołgów, starszy sierżant Paweł Jędryjaszek, podoficer sekcji personalnej brygady, kapral Piotr Kmiecik, dowódca załogi plutonu czołgów 1 Batalionu Czołgów, plutonowy Krzysztof Krawczyński, dowódca drużyny zmechanizowanej batalionu zmechanizowanego. Pożegnano także szeregowego Marcina Musielaka, młodszego ładowniczego załogi wozu dowódczego kompanii 1 batalionu czołgów.

– Żegnając dziś odchodzących żołnierzy, chcę powiedzieć, że oddajemy ogromny potencjał. Jednostki, do których odchodzicie, dostają potężny zastrzyk porządnej krwi, tęgich umysłów, doświadczenia – powiedział dowódca 10 BKPanc pułkownik Maciej Jabłoński. – Żałuję, bo tracimy wiele. Ale wierzę też, że to tylko pozorna strata. Jest to szansa dla Was na rozwój, awans, zdobędziecie nowe doświadczenia, zobaczycie świat z trochę innej perspektywy, będziecie mieli okazję służyć pod innym dowództwem. Pamiętajcie, że każde doświadczenie jest cenne. Wierzę, że kiedyś tu wrócicie, a tu, w 10 Brygadzie, drzwi pozostaną dla Was otwarte.

Podziękowania za dobrą służbę, za pracę do końca, za zaangażowanie i trud włożony w wykonywanie codziennych obowiązków, życzenia powodzenia na nowych stanowiskach, a także życzenia świąteczne przekazali żołnierzom także: zastępca dowódcy pułkownik Dariusz Nawrocki, szef sztabu brygady podpułkownik Bogdan Rycerski oraz przełożeni odchodzących żołnierzy: podpułkownik Paweł Michalski, dowódca 1 Batalionu Czołgów, podpułkownik Michał Rohde, dowódca batalionu zmechanizowanego, podpułkownik Robert Wiese, dowódca dywizjonu artylerii samobieżnej, major Mirosław Płomiński, zastępca dowódcy batalionu dowodzenia i były oficer sekcji personalnej, major Adam Koronkiewicz, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, oraz major Leszek Zbąski, szef sekcji wychowawczej brygady.

Uroczystość zakończyło wspólne, pamiątkowe zdjęcie przed tablicą 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

* * *

major Marek Rusek – jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 1997 roku objął pierwsze obowiązki służbowe w 10BKPanc, najpierw jako dowódca plutonu w kompanii rozpoznawczej, następnie jako dowódca kompanii (1999) i szef sekcji rozpoznawczej batalionu zmechanizowanego (2003). Od 2006 roku pełnił obowiązki szefa sztabu batalionu zmechanizowanego. Po ukończeniu studiów Operacyjno-Taktycznych w Akademii Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu w 10 Batalionie Rozpoznawczym. Od 2010 roku był szefem sekcji rozpoznawczej wydziału rozpoznania i walki elektronicznej w dowództwie Czarnej Dywizji. Rok później objął obowiązki szefa sekcji rozpoznawczej w 10BKPanc. Od stycznia 2015 roku pełni obowiązki starszego specjalisty wydziału analiz i prognoz w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych w stopniu podpułkownika.
Wziął udział w I i IV zmianie PKW Irak oraz XIV zmianie PKW Afganistan.

kapitan Paweł Szostek – jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Obowiązki służbowej dowódcy plutonu – dowódcy grupy w kompanii rozpoznawczej w 34BKPanc objął w 1997 roku. W 1999 roku był dowódcą kompanii w 10 Batalionie Rozpoznawczym Strzelców Konnych w Żaganiu. W kolejnych latach pełnił obowiązki oficera operacyjnego batalionu czołgów w 34BKPanc (2000), oficera sekcji rozpoznawczej dywizjonu przeciwlotniczego (2001), szefa sekcji rozpoznawczej dywizjonu przeciwlotniczego (2004) oraz dowódcy kompanii dowodzenia batalionu czołgów w 34BKPanc (2009). Od 2012 roku służył w 10BKPanc jako oficer sekcji rozpoznawczej. Od stycznia 2015 pełni obowiązki szefa sekcji rozpoznawczej w 34BKPanc.
Wziął udział w IV zmianie PKW Irak oraz I, VIII i XII zmianie PKW Afganistan.

kapitan Tomasz Rylich – jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W szeregi 10BKPanc wstąpił w 2004 roku jako dowódca plutonu ogniowego 1 baterii dywizjonu artylerii samobieżnej. W 2008 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy baterii, a dwa lata później został oficerem wychowawczym dywizjonu. Od 2012 roku pełnił obowiązki oficera sekcji wychowawczej brygady. Od stycznia 2015 roku objął stanowisko oficera sekcji wychowawczej w 34BKPanc.

porucznik Marcin Pytlik – jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W 10BKPanc służbę rozpoczął od stanowiska dowódcy plutonu w batalionie zmechanizowanym. Od 2013 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy kompanii – dowódcy załogi w tymże batalionie. Od stycznia 2015 roku pełni obowiązki dowódcy kompanii ochrony i regulacji ruchu w 11 Batalionie Dowodzenia.

porucznik Agnieszka Kowal – jest absolwentką Wyższej Szkoły oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 2007 roku objęła obowiązki dowódcy plutonu w batalionie zmechanizowanym, a następnie wyznaczona została na stanowisko oficera sekcji operacyjnej tego batalionu (2012). Od stycznia 2015 roku pełnić będzie obowiązki oficera wydziału operacyjnego czarnej Dywizji.
Wzięła udział w XIV zmianie PKW Afganistan.

chorąży Sławomir Bator – W latach 1996-1998 był słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu. Po jej ukończeniu objął obowiązki technika batalionu czołgów. Dwa lata później został starszym technikiem, a w 2001 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy drużyny – instruktora batalionu szkolnego w 17WBZ. W szeregi 10BKPanc wstąpił w 2003 roku na stanowisko dowódcy załogi – instruktora 1 batalionu czołgów. W 2004 roku został dowódcą załogi w kompanii czołgów tego batalionu. W 2010 roku był pomocnikiem dowódcy plutonu , a dwa lata później pełnił obowiązki dowódcy załogi – zastępcy dowódcy plutonu kompanii czołgów. Od stycznia 2015 roku pełni obowiązki dowódcy plutonu w batalionie czołgów w 34BKPanc.

starszy sierżant Paweł Jędryjaszek – Pełniąc zasadniczą służbę wojskową w Międzyrzeczy ukończył Szkołę Podoficerską (2000). W 10BKPanc pełnił obowiązki dowódcy załogi – batalionu czołgów. Nadterminową służbę wojskową pełnił od 2001 roku w stopniu starszego kaprala. Zawodową służbę wojskową pełnił od 2004 roku, a w służbie stałej jest od 2009 roku. W 2011 roku mianowany został na stopień sierżanta i wyznaczony na stanowisko służbowe młodszy podoficer sztabowy w sekcji logistyki 2 batalionu czołgów. W tym samym roku objął obowiązki podoficera sztabowego sekcji personalnej batalionu, a rok później został młodszym podoficerem sztabowym tejże sekcji. W 2013 roku pełnił obowiązki podoficera sztabowego sekcji personalnej sztabu brygady, a rok później został młodszym podoficerem sztabowym sekcji personalnej sztabu batalionu dowodzenia. Od stycznia 2015 roku objął obowiązki podoficera sztabowego batalionu czołgów w 34BKPanc.
Wziął udział w VIII zmianie PKW Afganistan.

plutonowy Krzysztof Krawczyński – Zasadniczą służbę wojskową pełnił w Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Komendzie Garnizonu miasta Warszawy. Następnie nadterminową służbę wojskową pełnił w Gubinie (2001) i Żaganiu (2002). Do zawodowej służby wojskowej powołany został w 2005 roku w 34BKPanc jako dowódca drużyny. Następnie służył jako dowódca drużyny – magazynier (2009) i dowódca drużyny – podoficer gospodarczy (2010-2011). W szeregi 10BKPanc wstąpił w 2011 roku obejmując obowiązki dowódcy drużyny – starszego magazyniera dywizjonu artylerii samobieżnej, a następnie dowódcy drużyny – kompanii saperów. W 2012 roku pełnił obowiązki dowódcy drużyny – dowódcy sekcji w batalionie zmechanizowanym.
Wziął udział w II i VIII zmianie PKW Irak oraz VIII zmianie PKW Afganistan.

kapral Piotr Kmiecik – Zasadniczą służbę wojskową pełnił w latach 2002-2003 w Międzyrzeczu, a następnie pełnił służbę nadterminową w szeregach 10BKPanc. Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku działonowy w 1 batalionie czołgów w 2006 roku. Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu od kwietnia 2014 roku pełnił obowiązki dowódcy załogi w tymże batalionie. Od stycznia 2015 roku wyznaczony został na dowódcę załogi w 34BKPanc.

szeregowy Marcin Musielak – zawodową służbę wojskową w 10BKPanc rozpoczął w 2012 roku na stanowisku młodszego ładowniczego załogi wozu dowódczego 1 batalionu czołgów. Od stycznia 2015 roku objął on stanowisko młodszego ładowniczego plutonu czołgów batalionu czołgów w 34BKPanc.

Tekst: Katarzyna Przepióra

red. PZ

autor zdjęć: Katarzyna Przepióra

dodaj komentarz

komentarze

~Robert
1532285640
pokochałem tych ludzi 3 kr. Seregowy Robert Wróbel Zwiadowza
6E-12-8A-84

UE o wspólnym bezpieczeństwie
 
Polscy żandarmi wspierają Gruzinów
Advantages of Efficient Organization
Ilu rezerwistów dostanie powołania?
Test mobilności 12 Dywizji
Prawda o Katyniu zawarta w teczce nr 1
Kraby dla podhalańczyków
77 lat temu powstańcy zakończyli bój o Warszawę
Polsko-tureckie obrady
Ciemne strony Facebooka
Współpraca i wspólna pamięć
Polskie skrzydła nad Morzem Śródziemnym
Wilk na poligonie
Szef MON-u w Forcie Sill
Polacy na czele zespołu przeciwminowego NATO
Emerytura wypłacana w … karmie
Na Litwie o bezpieczeństwie w regionie
Wyścig zbrojeń nie ustaje
Włoski minister obrony z wizytą w Polsce
Koncern Boeing dostarczył kolejny samolot dla VIP-ów
Armia Fight Night – bitwa o niepodległość
„Akcja rekrutacja” – ostatnia szansa dla sportowców
Czy mur powstrzyma falę uchodźców?
Dron dla hydrografów
Time for Miecznik
KFOR: wyższy stopień gotowości
Sto lat „Polski Zbrojnej” - serwis specjalny
Od 25 lat biegacze walczą o nóż komandosa
Sto lat „Polski Zbrojnej” za nami
Ogień na alpejskich szczytach
Posłuchaj historii bohaterów. To ich testament
Rezerwista ochotnik też musi się starać
W jedynym słusznym kierunku
Eto, pies na misje
„Ryś ‘21”, czyli przerzut wojsk
Polityka nie znosi próżni
Zakaz noszenia mundurów podczas protestów
Ostatnie dni kampanii 1939
„Ramstein Alloy” nad Litwą
Żołnierze bez testów z WF-u
JWK to test siły i motywacji
Dron z LAW-u
Uzbrojenie dla „Kormoranów”
Course on Diplomacy
Szczyt NATO o zagrożeniach dla bezpieczeństwa
Sztandar dla krakowskich żandarmów
Wybierz się na wojskowe studia
Polacy w Wilnie czyli „bunt” Żeligowskiego
Gala Buzdyganów w stulecie „Polski Zbrojnej”
Marynarz pierwszy na mecie ćwierćmaratonu
Szef MON odwiedził USA
Duch Invictus jest, czas na formę
Legia Akademicka po raz piąty
Afganistan. Czas wracać do domu
Polskie Jastrzębie nad Atlantykiem
Wzmocnione siły na granicy
Żądajcie „Polski Zbrojnej”
Sukcesy żołnierzy na mistrzostwach świata i Europy
Szczyt NATO w Brukseli – punkt zwrotny dla Sojuszu
Marynarskie fatum, czyli ostatnia droga Naczelnego Wodza

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO