PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH nr 2/2015


TEMAT NUMERU – WOJSKA INŻYNIERYJNE

por. Łukasz Kowalik
Rodzaje przepraw przez przeszkody wodne

ppor. Damian Grabski
Służyć lokalnym społecznościom

kpt. Piotr Pągowski, kpt. Robert Włodarczyk
Bojowe pola minowe

kpt. Krzysztof Odrzywolski
Sprostać nowym wyzwaniom

mjr dr inż. Krzysztof Wysocki
Wsparcie i zabezpieczenie obrony oddziału

ppłk Mariusz Ochalski, chor. Dariusz Kurzydło
Wojskowe psy służbowe

ppor. Krzysztof Zagulski
Przeszukanie wojskowe – wyzwania standaryzacyjne

ppor. Jarosław Bukowski
Urządzenia nawigacyjne

ppłk Piotr Pytel
Pułki inżynieryjne w służbie społeczeństwu


WOJSKO NOWYCH CZASÓW

płk Marek Malawski, płk Wojciech Ziółkowski
Inspektorat innowacji


KIERUNKI

ppłk dr Czesław Dąbrowski, mjr dr Marcin Bielewicz
Wzmocnienie potencjału bojowego

płk dr Robert Krzysztof Łukawski
Wielonarodowe jednostki lotnicze

ppor. Karol Stęchły
Działanie drużyny wysuniętych obserwatorów


SZKOLENIE

płk rez. dr Aleksander Wrona
Podstawowy model instruowania


DOŚWIADCZENIA

płk rez. Tomasz Lewczak
„Rapid Trident ’14” na Ukrainie

gen. dyw. dr Mirosław Rozmus
W operacji EUFOR RŚA


LOGISTYKA

st. chor. Dariusz Woźniak
Obsługa techniczna i naprawa sprzętu


MILITARIA

Paweł Przeździecki
Niemiecki drapieżnik


WSPÓŁCZESNE ARMIE

ppłk dr Marek Depczyński
Zdolność do przerzutu

kmdr ppor. Kamil Sadowski
Stacje hydroakustyczne przeciw okrętom podwodnym


HISTORIA

Grzegorz Jasiński
Kalkulacja ryzyka


RECENZJE

Istotny element

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH nr 1/2015


TEMAT NUMERU – OBRONA


ppłk dr Wojciech Więcek
Powstrzymać natarcie

ppłk dr Zbigniew Grobelny
Kompania zmechanizowana / zmotoryzowana w obronie

ppłk dr Czesław Dąbrowski
Scenariusz synchronizacji działań

mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
Obrona plutonu zmechanizowanego

mjr dypl. Jacek Królicki
Budowa zapór inżynieryjnych


WOJSKO NOWYCH CZASÓW

gen. Mieczysław Gocuł
Sojusz gwarantem stabilizacji


KIERUNKI

gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński
Tankowanie w powietrzu


SZKOLENIE

kmdr ppor. dr Dariusz Kloskowski
Symulacyjne strzelanie rakietowo-artyleryjskie

kpt. Dariusz Bogusz
Jak przygotowywać pilotów wojskowych?

płk dr Dariusz Prokopiuk
Klasy kwalifikacyjne – wczoraj i dziś


DYDAKTYKA I METODYKA

mjr Piotr Puchała
Wojska zmechanizowane a zmotoryzowane

ppor. Karol Stęchły
Wsparcie ogniowe zgrupowań powietrznodesantowych


DOŚWIADCZENIA

płk rez. Tomasz Lewczak
Ćwiczenia „Maple Arch ’14”

por. Marek Sieradzki
Skuteczność rażenia ogniowego


PRAWO

ppłk Leszek Rusoń
Nowe uprawnienia


LOGISTYKA

st. chor. Dariusz Woźniak
Materiały eksploatacyjne do pojazdów mechanicznych


MILITARIA

ppłk dr Marcin Józef Zawodniak
System Horus A dla artylerii

Paweł Przeździecki
Platforma bojowa CV90


WSPÓŁCZESNE ARMIE

ppłk dr Marek Depczyński
Strategiczne wojska rakietowe Rosji

płk rez. Tomasz Lewczak
Amerykańskie ośrodki szkoleniowe w Europie


HISTORIA

Krzysztof Fudalej
Decydująca rola manewru

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Szukasz starszych numerów naszych wydawnictw? Zapraszamy do archiwum.


Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO