PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 3/2023


OBRONA TERYTORIALNA


ppłk dr Kamil Mosiński
ZAŁOŻENIA OGÓLNE OBRONY TERYTORIALNEJ


ppłk dr Paweł Zagórski
BUDOWA NOWYCH ZDOLNOŚCI PODODDZIAŁÓW WOT


ppłk mgr inż. Maciej Paul, szer. pchor. Szymon Paul
IRBIS ALTERNATYWĄ DLA STRZELNIC NIEWOJSKOWYCH


NUP 2X35


płk rez. prof. dr hab. Marek Wrzosek
WOJNY PRZYSZŁOŚCI A WYZWANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH


płk dr Andrzej Lis
„OBURĘCZNE” PLANOWANIE I MYŚLENIE STRATEGICZNE W ORGANIZACJACH WOJSKOWYCH


płk dr inż. Rafał Kasprzyk
SZTUCZNA INTELIGENCJA I CYBERPRZESTRZEŃ A PROCES ZŁOŚLIWEGO STEROWANIA LUDŹMI I MASZYNAMI


POKONAĆ NOC


ppłk mgr Sebastian Grell, ppłk mgr inż. Maciej Paul
ZROZUMIEĆ NOCNE ŚRODOWISKO WALKI


ppłk mgr inż. Maciej Paul, ppłk mgr Sebastian Grell
PRAKTYCZNE ASPEKTY WALKI W NOCY


ppłk mgr inż. Maciej Paul, mjr Michał Wilczyński
CELOWNIKI KOLIMATOROWE I HOLOGRAFICZNE


ppłk mgr inż. Maciej Paul
PRZYGOTOWANIE CELOWNIKÓW DBAL-A2 I ANPEQ-15 DO WALKI


kpt. Krzysztof Środecki, ppłk mgr inż. Maciej Paul
PASYWNE CELE TERMOWIZYJNE


WALKA W OKRĄŻENIU


mjr dypl. SZRP Damian Gronek
WYJŚCIE Z OKRĄŻENIA


mjr dypl. SZRP Marcin Chodakowski
DZIAŁANIA W OKRĄŻENIU


mjr dypl. SZRP Rafał Gołaszewski
WALKA W OKRĄŻENIU NA PRZYKŁADZIE ARMII STANÓW ZJEDNOCZONYCH


mjr dypl. SZRP Damian Krysztofiak
ZWALCZANIE OKRĄŻONEGO PRZECIWNIKA


SZKOLENIE


st. sierż. Marcel Dewerenda,
sierż. pchor. Wiktor Koteras
STRZELCY WYBOROWI ELEMENTEM WSPARCIA OGNIOWEGO


ppłk dr Michał Kalisiak
DZIAŁANIA OBRONNE DRUŻYNY SZTURMOWEJ


kmdr por. rez. Wiesław Jabłoński
WÓZ DOWODZENIA XXI WIEKU


mjr dypl. SZRP Łukasz Solecki
OBRONA PRZECIWLOTNICZA W CZASIE PRZEMIESZCZANIA I ROZMIESZCZANIA WOJSK


mjr dypl. SZRP Wiktor Rusinek
MODUŁY BOJOWE OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ W WOJSKACH LĄDOWYCH


mjr dypl. SZRP Przemysław Rutkowski
ŚRODKI MINOWANIA NARZUTOWEGO


WSPÓŁCZESNE ARMIE


gen. dyw. w st. spocz. pil.
dr hab. inż. Leszek Cwojdziński
SZTUCZNA INTELIGENCJA – AKTUALNE ZASTOSOWANIA


dr inż. Marek Dąbrowski
ZAGROŻENIA W EKSPLORACJI PRZESTRZENI KOSMICZNEJ


płk dypl. rez. nawig. Józef M. Brzezina
NIE TYLKO DLA KOBIET PILOTÓW SAMOLOTÓW MYŚLIWSKICH


ppłk mgr inż. Maciej Paul
ROSYJSKA METODA ZWIĘKSZENIA MOCY SILNIKÓW CZOŁGOWYCH


ppłk mgr inż. Maciej Paul
ROSYJSKIE CZOŁGOWE SYSTEMY ANTYDOSTĘPOWE


DOŚWIADCZENIA


dr inż. Marek Dąbrowski
W KIERUNKU SIECIOCENTRYCZNOŚCI


ppor. mgr Agata Guziel
ROLA DORADCÓW PRAWNYCH W TARGETINGU POWIETRZNYM


por. dr Marcin Miszczuk
BIEŻĄCA SYTUACJA BEZPIECZEŃSTWA W REPUBLICE KOSOWA


mgr Paweł Zawadzki
TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE


dr hab. prof. ASzWoj Agnieszka Szczygielska
ZAGROŻENIA MILITARNE W WIELODOMENOWYCH OPERACJACH W PRZYSZŁYCH KONFLIKTACH ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 2/2023


DĄŻENIE DO ORGANIZACJI INTELIGENTNEJ


gen. Rajmund T. Andrzejczak,
dr hab. Agnieszka Szczygielska
INICJATYWY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W SZTABIE GENERALNYM WP


TEMAT NUMERU – WSPÓŁCZESNA LOGISTYKA


kmdr por. rez. mgr inż. Jarosław Pieczarka,
kmdr dr Witold Kustra
KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO KOMPONENTU MORSKIEGO W OPERACJI


mjr dypl. SZRP Przemysław Rak
WYZWANIA W ASPEKCIE TRANSPORTU I RUCHU WOJSK


mjr dypl. SZRP Damian Skałka
PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH


st. chor. sztab. rez. mgr inż. Dariusz Woźniak
OBSŁUGIWANIA TECHNICZNE I NAPRAWY SPRZĘTU PO NOWEMU


plut. mgr Marcin Koch
WZT-2 JAKO ŚRODEK EWAKUACJI MEDYCZNEJ


mjr dypl. SZRP Przemysław Winkler
WSPARCIE LOGISTYCZNE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W RAMACH UMOWY ACSA


mjr dypl. SZRP Mateusz Dębiński
ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE XI ZMIANY PKW AFGANISTAN


mjr dypl. SZRP Grzegorz Klimkiewicz
ZAANGAŻOWANIE SIŁ ZBROJNYCH W REAGOWANIE NA PANDEMIĘ COVID-19


Przemysław Miller
OPŁACALNE PRZEDSIĘWZIĘCIE WALKA INFORMACYJNA


płk rez. prof. dr hab. Marek Wrzosek
ROSYJSKA WOJSKOWA OPERACJA SPECJALNA – POLITYCZNO-MILITARNE PRZYCZYNY PORAŻKI


dr Aneta Kołodziej
ROSYJSKIE LINIE DEZINFORMACYJNE W POLSKIEJ PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ


dr Zofia Marciniak
KONTEKSTY INFORMACJI W WALCE INFORMACYJNEJ


Paweł Paprocki
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY DZIAŁAŃ HYBRYDOWYCH – ANALIZA PORÓWNAWCZA


SZKOLENIE


płk dr Jarosław Wiśniewski
POTRZEBY INFORMACYJNE – RUTYNA CZY WYZWANIE?


mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
DZIAŁANIE PODODDZIAŁU OBEJŚCIA


mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
SPECYFIKA TERENU PODMOKŁEGO


mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
OBRONA W TERENIE PODMOKŁYM


kpt. Janusz Rylewicz
POKONYWANIE PRZESZKÓD WODNYCH


kpt. Janusz Rylewicz
SZYKI SPIESZONEJ PIECHOTY


mjr dypl. SZRP Dominik Kłosowski
ZWALCZANIE CELÓW POWIETRZNYCH O MAŁEJ SKUTECZNEJ POWIERZCHNI ODBICIA


mjr dypl. SZRP Bartłomiej Kaszyński
PROGRAM MAP ARMY JAKO NARZĘDZIE DO WIZUALIZACJI SYTUACJI TAKTYCZNEJ


mjr dypl. SZRP Damian Machaj
ZASTOSOWANIE BRONI ZAPALAJĄCEJ I TERMOBARYCZNEJ W KONFLIKTACH ZBROJNYCH


WSPÓŁCZESNE ARMIE


mgr Maciej Chmielewski
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI MOŁDAWII


płk dr hab. Marek Depczyński
RAKIETOWY ZESTAW PRZECIWLOTNICZY 9K37 BUK


Sławomir J. Lipiecki
PRZYSZŁOŚĆ SIŁ PODWODNYCH US NAVY


DOŚWIADCZENIA


ppłk mgr inż. Maciej Paul
MODYFIKACJA OPANCERZENIA CZOŁGÓW FEDERACJI ROSYJSKIEJ


Paweł Wołosz
ROLA DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWO-METODYCZNEJ W PROCESIE SZKOLENIA

Finał konkursu o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2022

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 1/2023

 

TEMAT NUMERU – SIŁY POWIETRZNE


gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur
ppor. pil. mgr inż. Szymon Kwiatkowski
WIELOZADANIOWA PLATFORMA TRANSPORTOWA NOWEJ GENERACJI


gen. bryg. pil. mgr inż. Paweł Bigos
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
LOTNICTWO TRANSPORTOWE


ppor. pil. mgr inż. Szymon Kwiatkowski
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
JAK ZWIĘKSZYĆ ZASIĘG WSPÓŁCZESNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH?


gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
NOWOCZESNA BROŃ WSPÓŁCZESNEJ WOJNY


sierż. pchor. inż. Jakub Kromer
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
M-346 BIELIK – NIE TYLKO SZKOLNO-TRENINGOWY


ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
ppor. pil. mgr inż. Szymon Kwiatkowski
FA-50 DLA POLSKI


ppłk dr inż. Stanisław Czeszejko
RADARY KONTRA LOTNICTWO – NIEKOŃCZĄCY SIĘ WYŚCIG


mjr dypl. SZRP Łukasz Ujma
ZAGROŻENIA GENEROWANE PRZEZ BEZZAŁOGOWE SYSTEMY POWIETRZNE


mjr dypl. SZRP Tomasz Wasiak
TEORETYCZNE ASPEKTY ROZPOZNANIA


mjr dypl. SZRP Karol Szymanowski
KOMPONENT PRZECIWLOTNICZY W SYSTEMIE ANTYDOSTĘPOWYM


mjr dypl. SZRP Marek Kmiecik
OBRONA W TERENIE ZURBANIZOWANYM – KIERUNKI ZMIAN


mjr dypl. SZRP Marcin Pierzyna
MASKOWANIE BEZPOŚREDNIE


LOGISTYKA


Przemysław Miller
AH 20.44 – RODZIMY SAMOCHÓD TERENOWY


WSPÓŁCZESNE ARMIE


ppłk dr hab. Marek Depczyński
AMERYKAŃSKA TRIADA JĄDROWA


płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
BEZZAŁOGOWE SYSTEMY ROZPOZNAWCZO-UDERZENIOWE


DOŚWIADCZENIA


dr hab. Agnieszka Szczygielska
KONCEPCJA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W SIŁACH ZBROJNYCH RP


płk rez. dr hab. inż. Adam Wetoszka
STUDENCKIE PLATFORMY Z DĘBLINA


mgr Małgorzata Badach, mgr Sylwia Kisielewicz
AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SIŁ ZBROJNYCH

 

WYBITNI DOWÓDCY


płk dr hab. Juliusz S. Tym
GENERAŁ KLEMENS RUDNICKI, DOWÓDCA NOWOCZESNYCH WOJSK

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 6/2022


TEMAT NUMERU – MARYNARKA WOJENNA


kmdr ppor. Tomasz Chyła
MARYNARKA WOJENNA A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
MARYNARKA W OPERACJI WIELODOMENOWEJ


kmdr dr Dariusz Grabiec
ROZPOZNANIE PODWODNE: CECHY, ŚRODKI I ZADANIA


kmdr ppor. Małgorzata Niemc-Kolańska
STARE ZAGROŻENIA I NOWE PODEJŚCIE


dr inż. Bogdan Szturomski,
kpt. mar. dr inż. Radosław Kiciński
SKUTKI PODWODNYCH DETONACJI


kmdr rez. dr inż. Stanisław Skrzyński
NURKOWIE W ZABEZPIECZENIU DZIAŁAŃ BOJOWYCH


kmdr rez. dr inż. Stanisław Skrzyński
WYBRANE ZADANIA ZABEZPIECZANE PRZEZ NURKÓW


kmdr por. dr Krzysztof Gawrysiak
KATEDRA OPERACJI MORSKICH W 100-LECIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ


SZKOLENIE


por. Mateusz Parda
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W NASTĘPSTWIE PANDEMII COVID-19


por. Dariusz Wasilewski
DOWODZENIE PRZEZ CELE W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM


mjr dypl. SZRP Łukasz Rakowski
PODODDZIAŁY ZMOTORYZOWANE W DZIAŁANIACH OPÓŹNIAJĄCYCH


mjr dypl. SZRP mgr inż. Filip Grzelakowski
PERSPEKTYWY ZWALCZANIA POCISKÓW MANEWRUJĄCYCH


mjr dypl. SZRP Krzysztof Świadek
RUCHOME WARSZTATY OBSŁUGOWO-NAPRAWCZE


WSPÓŁCZESNE ARMIE


kmdr por. Maciej Matuszewski, Sławomir J. Lipiecki
NOWE FREGATY ROYAL NAVY


DOŚWIADCZENIA


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
DOMENA MORSKA WOJNY W UKRAINIE


płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
PLATFORMY BEZZAŁOGOWE W POTENCJALNYCH KONFLIKTACH

 

mjr dr Adrian Golonka
kpt. mgr Andrzej Niedźwiecki

Finał konkursu o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2021

 

 

Maciej Chmielewski
Siły Zbrojne Republiki Serbii

 

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO