PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 1/2021

 

TEMAT NUMERU – OBRONA POWIETRZNA


płk Mariusz Czeczko
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OBRONY POWIETRZNEJ


ppłk mgr inż. Krzysztof Rams
SYSTEM OBRONY POWIETRZNEJ – WYZWANIA

 

kmdr por. Maciej Jonik
OBRONA PRZECIWLOTNICZA PODODDZIAŁÓW I OBIEKTÓW MARYNARKI WOJENNEJ


ppłk mgr inż. Krzysztof Pol
OBRONA PRZECIWLOTNICZA WOJSK LĄDOWYCH

 

SZKOLENIE

 

ppłk mgr inż. Szymon Czerwiński
KOORDYNACJA OGNIA POŁĄCZONEGO


ppłk dr inż. Rafał Chrupek
WYBRZEŻE MORSKIE


ppłk Maciej Paul
UCEL-em W CEL


kpt. Marcin Bocian
RAŻENIE OGNIOWE Z WYKORZYSTANIEM PLATFORM BEZZAŁOGOWYCH


mgr Małgorzata Woźniak-Terebińska
GORĄCZKI KRWOTOCZNE

 

mjr dypl. SZRP Grzegorz Rękawek
TRZY OBLICZA ROSYJSKICH SIŁ ZBROJNYCH


mjr dypl. SZRP Tomasz Banicki
ŚRODOWISKO LOTU I JEGO WPŁYW NA ŻYWIENIE PERSONELU LATAJĄCEGO

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

ppłk rez. dr Marek Gryga
KOMANDOSI ZNAD LOARY


kmdr por. Grzegorz Kolański
SUPERLOTNISKOWCE TYPU NIMITZ


Sławomir J. Lipiecki
MORSKA TARCZA ANTYRAKIETOWA


ppłk dr Marek Depczyński
EWOLUCJA UŻYCIA KOMPONENTU SIŁ SZYBKIEGO REAGOWANIA


ppłk dr Dariusz Bogusz
PLATFORMY POWIETRZNE POZIOMU STRATEGICZNEGO


płk rez. dr Aleksander Wrona
ROBOTY LĄDOWE WYBRANYCH ARMII

 

DOŚWIADCZENIA

 

por. mgr Marcin Miszczuk
ROLA CIMIC W BUDOWANIU ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA


Przemysław Miller
SYSTEM RUNFLAT INTERNATIONAL W POLSKIEJ ARMII

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 6/2020

 

TEMAT NUMERU – NUP 2X35


gen. broni Tomasz Piotrowski
TWORZENIE ZRĘBÓW PRZYSZŁEGO KSZTAŁTU SIŁ ZBROJNYCH

 

płk Jarosław Mokrzycki, płk dr Andrzej Lis
KAMPANIA NUP 2X35 NARZĘDZIEM TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH RP W ORGANIZACJĘ WIEDZY

 

dr hab. Łukasz Jureńczyk, płk dr Robert Reczkowski
STRATEGIA MORSKA CHIN

 

płk dr Robert Reczkowski
RUSSKIJE IGRY Z NATO – OD WSPÓŁPRACY DO KONFRONTACJI

 

dr hab. Magdalena Redo
KRYZYS KORONAWIRUSOWY A BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA

 

dr Aneta Baranowska
WPŁYW TRENDÓW DEMOGRAFICZNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO KRAJU

 

ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk
INTELIGENTNE MASZYNY W SIŁACH ZBROJNYCH

 

mjr Radosław Zieliński
ZMIANA KLIMATU JAKO CZYNNIK ZAGROŻEŃ NIEMILITARNYCH

 

ppłk mgr inż. Cezary Pawlak
SZOK STRATEGICZNY W ŚRODOWISKU BEZPIECZEŃSTWA

 

płk Radosław Marzec
OPERACJA WIELODOMENOWA – NOWA KONCEPCJA CZY EWOLUCJA OPERACJI POŁĄCZONEJ?

 

płk Sławomir Cieśla, mjr Paweł Szlachciak
NOWE KONCEPCJE PROWADZENIA DZIAŁAŃ

 

ppłk mgr inż. Cezary Pawlak
PRZYSZŁA WOJNA A WYZWANIA DLA DOWÓDCY JUTRA

 

mjr mgr inż. Marcin Kącki
SZTUCZNA INTELIGENCJA W PRZYWÓDZTWIE PRZYSZŁOŚCI

 

ppłk Mirosław Wnorowski
GRY WOJENNE – PRZYSZŁOŚĆ CZY POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI?

 

ppłk Kamil Czop
HEURYSTYCZNE WSPOMAGANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH

 

MARYNARKA WOJENNA

 

kmdr por. dr Krzysztof Gawrysiak
WYKORZYSTANIE AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW PODWODNYCH

 

kmdr rez. dr inż. Stanisław Skrzyński
ROLA NURKÓW W KONFLIKTACH ZBROJNYCH I ICH WYPOSAŻENIE

 

kmdr rez. dr inż. Stanisław Skrzyński
NURKOWIE MINERZY

 

kmdr rez. dr inż. Stanisław Skrzyński
NURKOWIE RATOWNICTWA

 

kmdr por. dr inż. Marcin Zięcina
DIAGNOSTYKA OKRĘTOWYCH OLEJÓW SILNIKOWYCH

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

kmdr por. Grzegorz Kolański
ISTOTNY ELEMENT FRANCUSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

 

Sławomir J. Lipiecki
WIKINGOWIE GŁĘBIN

 

DOŚWIADCZENIA

 

kpt. mar. Radosław Kiciński
NARCOSUB I MOŻLIWOŚCI JEGO WYKORZYSTANIA

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 5/2020


TEMAT NUMERU – WOJSKA RADIOTECHNICZNE

 

ppłk mgr inż. Krzysztof Lis
ROZPOZNANIE RADIOLOKACYJNE W ZDEGRADOWANYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM


ppłk mgr inż. Paweł Grelewski
NAZIEMNE I POWIETRZNE ROZPOZNANIE RADIOLOKACYJNE


kpt. Sławomir Martyn
KIERUNKI ROZWOJU ROZPOZNANIA RADIOLOKACYJNEGO


ppłk dr inż. Stanisław Czeszejko
MANEWROWOŚĆ RADARÓW – ŻYWOTNOŚĆ NA POLU WALKI


ppłk Paweł Zygmunt
RADIOLOKACJA PASYWNA – MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA

 

KONKURS – NAJLEPSZY ARTYKUŁ


mjr dypl. SZRP Radosław Jezierski
SPECYFICZNE POLE WALKI – DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI


mjr dypl. SZRP Damian Zok
PROGNOZOWANIE STRAT BOJOWYCH SPRZĘTU WOJSKOWEGO

 

SZKOLENIE


ppłk pil. dr inż. Robert W. Kozłowski, por. pil. dr inż. Emil Augustyn
ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

 

płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz
BROŃ LASEROWA W OBRONIE PRZECIWLOTNICZEJ WOJSK LĄDOWYCH

 

ppłk dr Dariusz Bogusz
STATKI POWIETRZNE W SZKOLENIU PILOTÓW SAMOLOTÓW ODRZUTOWYCH

 

mjr mgr inż. nawig. Sylwester Lubiejewski
CZY MODERNIZOWAĆ ŚMIGŁOWCE MI-24?

 

ppłk Wojciech Turek
SYMULATORY I TRENAŻERY W SZKOLENIU SPADOCHRONOWO-DESANTOWYM

 

ppłk Leszek Makowski, mjr Adam Waszkiewicz, mjr rez. Ryszard Rogalski
ROZPOZNAWANIE ŚRODKÓW NAPADU POWIETRZNEGO W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ

 

płk rez. dr Aleksander Wrona
PERUN – POLSKI ROBOT LĄDOWY

 

LOGISTYKA


st. chor. sztab. mgr inż. Dariusz Woźniak
ZUŻYCIE ZMĘCZENIOWE PODZESPOŁÓW I CZĘŚCI POJAZDÓW


mgr Małgorzata Woźniak
CHOROBY ZAKAŹNE

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE


ppłk rez. dr Marek Gryga
BRYTYJSKIE WOJSKA SPECJALNE

 

ppłk dr Dariusz Bogusz, mgr Izabela Sidor
JEDNO ZE ŹRÓDEŁ REKRUTACJI

 

mgr Maciej Chmielewski
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI LITEWSKIEJ

 

DOŚWIADCZENIA


ppłk Kamil Czop
APLIKACJA „LESSONS LEARNED” NA SMARTFONY

 

dr inż. Marek Dąbrowski
SZTUCZNA INTELIGENCJA NA POLU WALKI

 

Przemysław Miller
DZIAŁANIA SIECIOCENTRYCZNE

 

mjr mgr inż. Wojciech Ślęzak
DZIAŁANIE PODODDZIAŁÓW ARTYLERII WYPOSAŻONYCH W NOWE ŚRODKI WALKI

 

płk rez. dr Aleksander Wrona
SYSTEM WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ W WYMIARZE PRAKTYCZNYM

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 4/2020

 

TEMAT NUMERU – DZIAŁANIA W NOCY

 

ppłk dr inż. Rafał Chrupek
OGRANICZONA WIDOCZNOŚĆ A PROWADZENIE DZIAŁAŃ


płk dr Czesław Dąbrowski
WALKA W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI

 

 

mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
ZAWIŁOŚCI NATARCIA W NOCYmjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
OBRONA PLUTONU W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI


płk dr hab. Norbert Świętochowski, kpt. mgr Adrian Golonka
OŚWIETLANIE PRZEZ ARTYLERIĘ


kpt. dypl. SZRP Leszek Wereszczyński
OGIEŃ ARTYLERII A OGRANICZONA WIDOCZNOŚĆ


płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz, kpt. mgr inż. Marta Motyl
OSŁONA PRZECIWLOTNICZA W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI


płk rez. Tomasz Lewczak
WALKA W NOCY – POGLĄDY BRYTYJSKIE


mjr dypl. SZRP Piotr Michałowski
TEORETYCZNE ASPEKTY MANEWRUmjr dypl. SZRP Łukasz Ogrodowicz
CYKL DECYZYJNY W BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ

 

SZKOLENIE


ppłk pil. dr inż. Robert W. Kozłowski, por. pil. dr inż. Emil Augustyn
METODYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W LOTNICTWIEkpt. Łukasz Ratański
STRZELANIA Z WYKORZYSTANIEM ZZKO TOPAZ


ppłk mgr inż. Bartłomiej Terebiński, mjr rez. Sylwester Fabicki
WYKORZYSTANIE KRAJOWEGO SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGOppor. Łukasz Więckiewicz
PRZYJĘCIE UGRUPOWANIA PRZEZ BATERIĘ (PLUTON) ARTYLERII

 


kpt. dypl. SZRP Grzegorz Skóra
ODZYSKIWANIE IZOLOWANEGO PERSONELU DAWNIEJ I DZIŚ


kmdr por. Włodzimierz Kopeć, ppłk dr Mariusz Ratajczyk
SYSTEM SZKOLENIA OGNIOWEGO – WYZWANIApłk rez. dr Aleksander Wrona
STRZELNICE I STRZELANIA – CZAS NA ZMIANY

 


ppłk Maciej Paul
ĆWICZENIA PRZYGOTOWAWCZE W SZKOLENIU STRZELECKIMpłk rez. Tomasz Lewczak
SYMULATORY POLA WALKI

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
KOLEJNE WYZWANIA DLA PLATFORM BEZZAŁOGOWYCHppłk rez. dr Marek Gryga
WOJSKA SPECJALNE FEDERACJI ROSYJSKIEJ

 

DOŚWIADCZENIA


kpt. dypl. SZRP Piotr Żera, kpt. dypl. SZRP Kamil Pomian
WOJSKA RAKIETOWE I ARTYLERIA W KONFLIKCIE UKRAIŃSKIM


Przemysław Miller
MISJA DESTABILIZACJA I DEZINFORMACJA


płk rez. Tomasz Lewczak
COVID-19 A ĆWICZENIA MIĘDZYNARODOWE


płk rez. Wojciech Wnuk
RÓŻNE FORMY WSPÓŁPRACY

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO