PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 5/2017

TEMAT NUMERU – WOJSKA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

 

kmdr por. Krzysztof Jackiewicz
Cyberprzestrzeń – piąta domena operacyjna

 

mjr Mariusz Ściechura
Rozwój mobilnych systemów łączności

 

ppłk mgr inż. Robert Klimczuk
Usługi funkcjonalne w teleinformatycznych systemach wsparcia

 

ppłk mgr inż. Agnieszka Sowińska
Przyszłość zautomatyzowanych systemów wsparcia dowodzenia

 

kmdr por. Robert Banasiak
System radiowej łączności morskiej

 

płk dr inż. Maciej Nowak
System informatyczny – przedmiot projektowania

 

mjr Bartłomiej Terebiński
Nieodzowny element

 

KONKURS – TAKTYCZNE DYLEMATY

 

SZKOLENIE

por. Anna Aleksandrzak
Ratownik medyczny w Siłach Zbrojnych RP

 

st. kpr. mgr Małgorzata Helena Woźniak
Bojowe środki trujące

 

por. Łukasz Romaniuk, st. chor. Robert Sznajder
Postępowanie medyczne w zatruciu sarinem

 

st. kpr. mgr Małgorzata Helena Woźniak
Medycyna w rejonie skażeń

 

ppor. dr Jacek Grębowski
Skutki użycia broni radiologicznej

 

mjr Michał Stańczyk
Pluton czy kompania

 

płk dypl. Wojciech Prygiel, ppłk Krzysztof Bednarz
Nowy rodzaj sił zbrojnych

 

mjr Wojciech Czarnecki
Niebezpieczne burze

 

mgr Klaudia Kwapisz
Operacje informacyjne narzędziem walki

 

DYDAKTYKA

mjr lek. Grzegorz Lewandowski
Odpowiedź na zagrożenia

 

mjr Adrian Matyla
Kształcenie na odległość

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

ppłk dypl. dr inż. Stanisław Czeszejko
Dlaczego środowisko elektroniczne?

 

gen. dyw. w st. spocz. pil. dr Leszek Cwojdziński
Jaki rozwój lotnictwa wojskowego?

 

ppłk dr Marek Depczyński
Robotyzacja pola walki

 

mjr rez. dr inż. Dariusz Mikołajewski
Egzoszkielety – zastosowanie wojskowe

 

DOŚWIADCZENIA

mjr Marcin Suszko
Doradcy wojsk specjalnych w Afganistanie

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 4/2017

TEMAT NUMERU – OBLICZA HYBRYDY

kmdr por. Jarosław Keplin
Zjawisko hybrydowości

kmdr por. Jarosław Keplin
Źródła zagrożeń o znamionach hybrydowych

ppłk Cezary Pawlak, kmdr por. Jarosław Keplin
Zdefiniować zagrożenie

ppłk Cezary Pawlak
Niedostrzeżone zagrożenie

ppłk Cezary Pawlak
Konflikt na Ukrainie

kmdr por. dr inż. Bogusław Jakubowski, ppłk Cezary Pawlak
Odporność na działania zagrażające bezpieczeństwu

ppłk dr Szymon Markiewicz
Oblicza walki informacyjnej

KONKURS – TAKTYCZNE DYLEMATY

SZKOLENIE

ppłk dr inż. Krzysztof Wysocki
Działania inżynieryjne w terenie zurbanizowanym

płk dr inż. Przemysław Kupidura, płk dr inż. Mirosław Zahor
Modułowy system broni strzeleckiej

kpt. Zbigniew Szymocha
Celownik holograficzny HWS 552.A65

ppłk dr Zbigniew Nowak, por. Tomasz Janosiewicz
Prawne aspekty szkolenia Ukraińców

DYDAKTYKA

mjr lek. Grzegorz Lewandowski
Z szacunku do słuchacza

LOGISTYKA

mjr Tomasz Goliasz
Automatyzacja zarządzania w logistyce

por. Krystian Kursa
Zarządzanie ryzykiem w oddziałach gospodarczych

st. chor. sztab. mgr inż. Dariusz Woźniak
Odpowiedzialność i umiejętności kierowcy

płk Roman Kapuścik, płk rez. Mirosław Dobrosielski
Wojskowy transport kolejowy

kpt. Piotr Märtin
Identyfikacja amunicji strzeleckiej

WSPÓŁCZESNE ARMIE

ppłk dr Marek Depczyński
Powrót artylerii wielkiej mocy

kmdr ppor. dr inż. Paweł Burdziakowski
Groźne platformy

por. dr Aleksandra Morzycka
Aktywność bydgoskiego centrum

kmdr ppor. Tomasz Witkiewicz
Bezpieczeństwo morskie a okręty podwodne

DOŚWIADCZENIA

płk rez. Tomasz Lewczak
„Maple Arch ’16”

kmdr ppor. Tomasz Witkiewicz
Minęło już 85 lat

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 3/2017

TEMAT NUMERU – OBRONA TERYTORIALNA

płk rez. dr inż. Aleksander Wrona
Obrona terytorialna wczoraj i dziś

płk w st. spocz. dr inż. Wacław Bawej
Formowanie jednostek obrony terytorialnej

ppłk dr Zbigniew Modrzejewski
Zwalczanie grup dywersyjnych

płk dypl. Wojciech Prygiel
W ugrupowaniu przeciwnika

ppłk dr inż. Zdzisław Malinowski
Zabezpieczenie logistyczne wojsk obrony terytorialnej

płk rez. Tomasz Lewczak
Obrona terytorialna po brytyjsku

SZKOLENIE

ppłk dr Zbigniew Nowak
Rząd a Siły Zbrojne RP

dr hab. Andrzej Czupryński
Operacyjne meandry

mjr dr Mariusz Ratajczyk
Przystrzeliwanie karabinka Beryl

kpt. Marcin Kownacki
Wykorzystanie pododdziałów przeciwpancernych w walce

KONKURS – TAKTYCZNE DYLEMATY

DYDAKTYKA

mjr Tomasz Smoła
Mechatronik – nowa specjalność

płk w st. spocz. dr Stanisław Korzeniowski, mgr Agnieszka Pietras
O metodach szkolenia raz jeszcze

LOGISTYKA

ppłk Arkadiusz Piotrowski
Zaopatrywanie w produkty geograficzne

dr Michał Skakuj
W poszukiwaniu złotego środka

mgr inż. Anna Ciechacka, mgr inż. Izabela Szymańska
Ochrona środowiska w siłach zbrojnych

WSPÓŁCZESNE ARMIE

ppłk dr Marek Depczyński
Wyrzutnia 9K57 Uragan

kmdr ppor. Łukasz Maculewicz
Prowadzenie rozpoznania z toni wodnej

płk w st. spocz. pil. Maciej Kamyk
Czy tylko samoloty V generacji?

mjr dr inż. Radosław Bielawski
Uzbrojenie bezzałogowych statków powietrznych

DOŚWIADCZENIA

mjr Dariusz Mądrzejewski
Innowacyjność w rozpoznawaniu zagrożeń

kpt. Marcin Grocki
Rozpoznanie skażeń w obliczu współczesnych zagrożeń

płk rez. Tomasz Lewczak
Polacy na „Żelaznym wilku”

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 2 / 2017

 

TEMAT NUMERU – WOJSKA INŻYNIERYJNE

prof. dr hab. Paweł Cieślar
Maskowanie wojsk i obiektów

mjr Jarosław Derlatka
Maskowanie – nowe trendy

ppłk Andrzej Łopata
Fortyfikacyjna rozbudowa rejonów obrony

płk dr Wiesław Kuchta
Czołg saperski

ppłk rez. Andrzej Wysocki
Co zamiast min przeciwpiechotnych?

ppłk Adam Kobusiński, kmdr por. Jarosław Pisera
Pokonywanie zapór inżynieryjnych

mjr Remigiusz Michoń
Wsparcie inżynieryjne działań NATO

LOGISTYKA

płk rez. Tomasz Lewczak
Wielka modernizacja drawska

płk rez. Tomasz Lewczak
Wędrzyn na miarę potrzeb

st. chor. sztab. mgr inż. Dariusz Woźniak
Diagnostyka pokładowa sprzętu wojskowego

kpt. lek. Grzegorz Lewandowski
Nanomedycyna na polu walki

mjr rez. dr inż. Dariusz Mikołajewski
Wojskowe systemy telemedyczne

SZKOLENIE

ppłk dr inż. Tomasz Całkowski
Istota targetingu

KONKURS – TAKTYCZNE DYLEMATY

ppłk Janusz Tucki
Koordynacja wsparcia ogniowego w oddziale

kpt. Mirosław Szychowski
Szkolenie z walki wręcz

ppłk dr Zbigniew Nowak
Prawne aspekty wzmocnienia sił sojuszu

WSPÓŁCZESNE ARMIE

kmdr ppor. Artur Sankowski
Militaryzacja arktyki

ppłk Franciszek Klimentowski
Słowacji wkład do NATO

DOŚWIADCZENIA

dr inż. Henryk Kruszyński
Integracja systemów dowodzenia

płk dr Robert Krzysztof Łukawski
Nowoczesne technologie – nowoczesna armia

płk dr inż. Maciej Nowak
Istota i uwarunkowania informatyzacji

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO