moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Uroczystość przekazania obowiązków rektora WAT

31 maja 2016 roku był ostatnim dniem zawodowej służby wojskowej i ostatnim dniem pełnienia obowiązków rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka.

Głośnym „Sto lat!” powitał JM Rektora w progach uczelni chór akademicki, po czym delegacja studentów wręczyła mu bukiet kwiatów, żegnając się w ten sposób ze swoim rektorem.
O godzinie 9.00 gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk w asyście kadry kierowniczej złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem założyciela i pierwszego komendanta WAT gen. bryg. inż. Floriana Grabczyńskiego, po czym udał się do Sali Tradycji w Klubie WAT, gdzie dokonał wpisu do Księgi Pamięci.

Oficjalna uroczystość przekazania obowiązków rektora-komendanta WAT rozpoczęła się o godz. 11.00. Na placu apelowym miejsce zajęły pododdziały podchorążych oraz podchorążowie w mundurach Szkoły Podchorążych Piechoty Królestwa Polskiego. Kompania honorowa z asystą Orkiestry Reprezentacyjnej WP wprowadziła Sztandar Wojskowej Akademii Technicznej. Na trybunie honorowej miejsce zajęli goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: podsekretarz stanu w MON – prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dowódca operacyjny RSZ – gen. broni Marek Tomaszycki, reprezentujący szefa Sztabu Generalnego – gen. bryg. Krzysztof Domżalski, inspektor szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Wojsk – gen. bryg. Andrzej Danielewski, szef Inspektoratu Uzbrojenia – gen. bryg. dr Adam Duda, przewodniczący KRUW – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr hab. n.med. Marek Krawczyk, przewodniczący KRASP prof. Ryszard Zimak – rektor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON – Robert Kurowski, dyrektor Departamentu Budżetowego MON – gen. bryg. Sławomir Pączek, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego – gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski, z-ca dowódcy Garnizonu Warszawa – płk Andrzej Śmietana, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej – płk Tomasz Połuch, szef BOR – płk Andrzej Pawlikowski, dyrektor NCBiR – prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, naczelny metrolog WP- dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii – płk Robert Targos, kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego – płk Michał Dudicz, Naczelny Kapelan Wojskowy, Ewangelicki Biskup Wojskowy – ks. bp płk Mirosław Wola, proboszcz parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej – ks. prał. płk dr Jan Domian, liczne grono rektorów i prorektorów szkół wyższych warszawskich i spoza Warszawy, b. rektorzy WAT, doktorzy honoris causa WAT, przedstawiciele MON i instytucji centralnych MON, przedstawiciele BOR i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Policji, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych, prezesi firm współpracujących z WAT, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, szkół patronackich i kombatanci.

Meldunek o gotowości Akademii do uroczystego apelu z okazji przekazania obowiązków rektora-komendanta WAT złożył ministrowi Fałkowskiemu płk Ryszard Sala. Następnie Gospodarz uroczystości powitał wszystkich przybyłych słowami: „W 2008 roku objąłem zaszczytne stanowisko rektora-komendanta tej wspaniałej uczelni. Był to dla mnie wielki honor i chwila niezwykle ważna. Pamiętam ją doskonale, gdyż poczucie odpowiedzialności za dobre perspektywy uczelni, za podchorążych, brać studencką, kadrę i pracowników – które mi wówczas towarzyszyło – i podjęte zobowiązanie, by wypracowaną wspólnie przez lata wysoką pozycję Akademii nie tylko utrzymać, ale rozwijać i umacniać, zdominowały moje rektorskie kadencje. Dzisiaj, kiedy stoję przed Wami w ostatnim dniu urzędowania jako wasz rektor, ta świadomość towarzyszy mi nadal. Właśnie dzisiaj, 31 maja kończę zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Po 40 latach służby rozstaję się z mundurem. Na swojej drodze zawodowej spotkałem znakomitych i wspaniałych ludzi, godnych szacunku i uznania przełożonych, oddanych podwładnych i współpracowników, a wśród nich wielu dobrych kolegów i przyjaciół. Jestem zaszczycony i wzruszony, że w dniu dzisiejszym, jesteście ze mną, towarzyszycie mi w tej uroczystej chwili rozstania z mundurem i przekazania obowiązków rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej”.

Odczytano decyzje ministra Fałkowskiego o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej gen. dyw. Zygmunta Mierczyka oraz o powierzeniu płk. Tadeuszowi Szczurkowi, prorektorowi ds. wojskowych, czasowego pełnienia obowiązków Rektora- Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej.

Ze słowami podziękowań za pracę na rzecz Wojska Polskiego i na rzecz uczelni zwrócił się do JM Rektora WAT gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka prof. dr hab. Wojciech Fałkowski. Minister w swoim wystąpieniu szczególny akcent położył na sprawy patriotycznego wychowania i jakości kształcenia przyszłych oficerów:„Wojskowa Akademia Techniczna ma w nazwie przymiotnik „wojskowa”. A to znaczy bardzo wiele./…/Jest to uczelnia, która rozumie potrzeby wojska i na nie odpowiada./…/ Wojskowy znaczy również kultywowanie tradycji oręża polskiego./…/Wojskowa Akademia Techniczna jest dobrą uczelnią, ale to nie znaczy, że nie może być lepszą./…/Kręgosłup moralny, postawa patriotyczna musi być kształtowana w uczelniach wojskowych tak samo jak wiedza, jak rzemiosło wojskowe. To jest ten punkt, który czyni z WAT elitarną placówkę wojska polskiego, która wpisuje się w chwalebną tradycję polskiego oręża, w poczet, panteon wielkich oficerów, bohaterów polskiej historii. /…/Oczekujemy, że w tym duchu będą kształcone kadry i prowadzona praca naukowo-dydaktyczna uczelni wojskowej.”

Przekazanie obowiązków Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się zgodnie z ceremoniałem. Ucałowanie sztandaru uczelni, oddanie honorów wojskowych, przekazanie sztandaru nowemu rektorowi, przy dźwiękach marsza odegranego przez orkiestrę, było chwilą niezwykle podniosłą.

Następnie głos zabrał, wyraźnie wzruszony, gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk: „W Wojskowej Akademii Technicznej przeszedłem wszystkie szczeble kariery wojskowej: począwszy od szeregowego, poprzez stopnie oficerskie, aż po awans na stopień generała dywizji. Wspominam o tym, gdyż myślę, że droga zawodowa żołnierza i pracownika naukowego, po której szedłem, miała istotny wpływ na mój sposób myślenia o Akademii, na zarządzanie jej zasobami. Po ponad ośmiu latach kierowania i dowodzenia uczelnią o unikatowym charakterze, z misją kształcenia politechnicznego i wojskowego, szkolenia i patriotycznego wychowania, uczelnią będąca centrum naukowo-badawczym i rozwojowym sił zbrojnych, otwartą na współpracę międzynarodową, koncentrującą wyjątkowy potencjał naukowo-technologiczny, przyszedł czas na podsumowanie .Zawsze podkreślałem, że największym dobrem Akademii są jej ludzie. To praca pokoleń, które tworzyły 65.letnią historię WAT zaprocentowała dzisiejszą, ważną i znaczącą pozycją Akademii w siłach zbrojnych, środowisku akademickim i przemysłowo-gospodarczym kraju i za granicą. /…/Dziękuję za to wszystkim pracownikom zatrudnionym w Akademii – za pracę na rzecz WAT, za zaangażowanie, wiele nowatorskich pomysłów, stworzenie stabilnych procedur pozwalających na wyznaczanie uczelni nowych celów i sprostanie nowym wyzwaniom.
Potencjał intelektualny pracowników naukowych WAT, zaangażowanych w rozwiązywanie problemów technicznych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa i rezultaty ich prac były wielokrotnie nagradzane na wystawach i targach krajowych i międzynarodowych./…/

Wymierne efekty przyniosły również działania ukierunkowane na pozyskanie dużych projektów badawczych. /…/ Szczególnie cieszy fakt, że wyraźnie zwiększyła się też aktywność i skuteczność Akademii w wykorzystaniu środków unijnych./…/ Trudno nie wspomnieć o współpracy z ponad 400 partnerami przemysłowymi./…/ Zaplecze do jej realizacji stanowią m.in. powstałe w ostatnich latach w WAT unikatowe laboratoria badawcze i certyfikujące /…/ Mamy mocną pozycję jako zaplecze edukacyjne, eksperckie i badawcze Ministerstwa Obrony Narodowej w obszarze najnowszej techniki wojskowej oraz bezpieczeństwa państwa. Istotnie wzrosła rola WAT w systemie kształcenia ustawicznego kadry oficerskiej WP./…/ Nasi pracownicy uczestniczą także w licznych międzynarodowych przedsięwzięciach naukowo-badawczych realizowanych w ramach programu Horyzont 2020, Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), Europejskiej Agencji Obrony (EDA), Polsko-Norweskiego Mechanizmu Finansowego a także Funduszy Strukturalnych./…/Jako rektor, ale również nauczyciel akademicki, mogę z dumą stwierdzić, że misja kształcenia studentów na najwyższym poziomie, była i jest przedmiotem szczególnej troski, nie tylko wszystkich dotychczasowych rektorów, ale całej kadry naukowo-dydaktycznej. O jego jakości decydują rozwiązania systemowe i cały szereg warunków zewnętrznych. Jednakże najważniejsze jest to, co zrobiliśmy sami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku pracy z dniem 1 września 2014 utworzyliśmy Wydział Logistyki. Rozszerzyliśmy również naszą ofertę edukacyjną. /…/ Wydziały WAT podwyższyły swoją kategoryzację./…/ Mimo zauważalnego niżu demograficznego mamy ustabilizowaną liczbę zgłoszeń kandydatów na studia. Kilka lat temu, podjęliśmy szeroko zakrojoną kampanię zbliżenia szkół średnich do WAT poprzez patronat i umowy o współpracy. Podpisaliśmy już prawie 100 porozumień patronackich ze szkołami średnimi i władzami samorządowymi z całej Polski./…/ Niezwykle istotną dla sprawnego funkcjonowania uczelni i studentów jest baza szkoleniowa i warunki socjalno-bytowe. W tym zakresie również nastąpiły pozytywne zmiany./…/ Przypomnę także o wielkim przedsięwzięciu, jakim była przebudowa Biblioteki Głównej, dysponującej obecnie dostępem do nowoczesnych baz naukowych./…/
Lista spraw, rzeczy, faktów, które miały miejsce w ciągu mojej kadencji jest długa. Nie sposób przywołać wszystkie/…/ Jak to bywa w życiu, nie zawsze wszystko się udaje. Ale sądzę, że jesteśmy w dobrej kondycji, z silną pozycją i wierzę, że z dobrymi perspektywami./…/ No cóż, moi drodzy, do wszystkiego co robimy potrzeba odwagi. Czas pokoju posiada swoje zwycięstwa, ale mogą ich zakosztować tylko ludzie odważni. Życzę Wojskowej Akademii Technicznej odważnych celów, ambitnych planów, dynamicznego rozwoju i samych naukowych sukcesów.
Wszystkim Państwu dużo satysfakcji w życiu zawodowym i szczęścia osobistego, sukcesów i zdrowia.
Za chwilę już z innej pozycji, z innego miejsca będę wspierał Akademię swoją pracą, ze świadomością, że nie jestem w tym działaniu sam, z zaufaniem, jakim obdarzam naszą akademicką społeczność”.

Kolejnym ważnym momentem dzisiejszej uroczystości było wystąpienie obejmującego obowiązki rektora-komendanta WAT – płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka. Zwracając się do wszystkich zebranych na placu apelowym rektor powiedział: „Przyjmując do realizacji decyzję Ministra Obrony Narodowej o czasowym powierzeniu mi obowiązków Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej – zdaję sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności. Wojskowa Akademia Techniczna zawsze była i jest uczelnią bardzo mi bliską. Jestem jej absolwentem. Spędziłem tutaj ponad połowę swojej służby wojskowej […] Dziękując za zaufanie, jakim zostałem obdarzony – pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby Wojskowa Akademia Techniczna sprostała nowym wyzwaniom. Bezwzględnym priorytetem będzie dla mnie dbałość o wojskowy charakter uczelni. Będziemy rozwijać się zarówno jako zaplecze naukowo-badawcze Ministra Obrony Narodowej, jak i uczelnia kształcąca i wychowująca w duchu patriotyzmu przyszłe kadry oficerskie Wojska Polskiego”.

Z żołnierskim pożegnaniem do JM Rektora WAT gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka, zwrócił się także dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Marek Tomaszycki: „Dzisiaj jest dzień szczególny dla podchorążych. /…/Stoi przed wami rektor, profesor, doktor habilitowany, oficer, generał. Wszystko w jednej osobie. /…/ Żołnierz ma prawo być dobrze dowodzony, a dowódca ma obowiązek dobrze dowodzić. I tutaj wszystkie te cechy, które wynikają z obowiązku bycia dobrym dowódcą, dobrym przełożonym, dobrym kierownikiem, uosobiły się u pana generała Mierczyka. Dla was podchorążych to jest przykład./…/Panie Generale. W imieniu wszystkich żołnierzy zawodowych /…/ dziękuję za te 40 lat żołnierskiej, porządnej pracy, którą Pan włożył w kształtowanie przyszłych żołnierzy zawodowych./…/ Żołnierzem zostaje się przez całe życie./…/Jest takie powiedzenie, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem w zakresie dowodzenia jest kiedy „lew dowodzi lwami”. I tak właśnie było panie Generale”.

Równie serdeczne słowa skierował do generała Mierczyka przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich prof. Marek Krawczyk: „/…/ Byłeś jednym z tych, który wspomagał nas, który potrafił łączyć zadania kierowania tą wspaniałą uczelnią i jednocześnie służyć akademickości Warszawy. Jesteśmy za to wdzięczni. /…/ Potrafiłeś kierować uczelnią i jednocześnie prowadzić badania naukowe. To bardzo trudne, ponieważ czasu nie da się podwoić. Jesteśmy pełni uznania za tę aktywność. W ciągu tych ośmiu lat byliśmy świadkami Twojej drogi zawodowej. Towarzyszyliśmy Ci, kiedy otrzymywałeś kolejne stopnie wojskowe./…/ W imieniu wszystkich rektorów uczelni Warszawy życzę Ci powodzenia już w nowej roli”.

Uroczystość zakończyła „Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego” oraz defilada pododdziałów.

Na ręce JM Rektora-Komendanta WAT gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka wpłynęły liczne podziękowania za współpracę i życzenia.

Tekst: Grażyna Palczak

red. PZ

autor zdjęć: Grzegorz Rosiński

dodaj komentarz

komentarze


Polacy zakończyli dowodzenie Tarczą Przeciwminową
 
Walczą o tytuł Mistrza EkstraKlasy Wojskowej
Szpital w Legionowie czeka na pierwszych pacjentów
Hiszpańskie dylematy
Sportowi mistrzowie WOT wybrani!
Bez AK, ale nadal w walce
Żołnierze z Estonii na polskiej granicy
Kazachstan: rzeź u drzwi Europy
Bombardowanie Monte Cassino
Pierwszy krok do zawodowców
Jaką służbę będą pełnić żołnierze?
Jak Perun z Piratem
PKW Rumunia po raz dziesiąty
Nowe garaże dla Leopardów
Niespokojna noc przy wschodniej granicy
Przygotowania do produkcji wież ZSSW-30
Kolejna prowokacja na granicy
W BBN o sytuacji na granicy
MON: nie wyciekły tajne informacje
Jakie zmiany dla podchorążych?
Wyciek wojskowych danych? MON bada sprawę
Nowa Rada przy prezydencie
W Brukseli o przyszłości NATO
Wojsko ma nowego biskupa polowego
Szer. Karolina Bosiek mistrzynią Europy
Border Protection Is a Priority
Więcej pieniędzy i nowe dodatki dla żołnierzy
Nowe radary dla MW
Szer. Radosław Kawęcki mistrzem świata!
Na wolność przez dwa mury
Zielony, żółty czy czerwony?
Coraz więcej uczelni w Legii Akademickiej
Prezydent Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO
Wiedza, która ratuje życie
Komandosi w rumuńskiej Transylwanii
Zostań wojskowym muzykiem
(Nie)ludzka broń Łukaszenki
Zbuduj formę na wiosnę!
Świadczenie motywacyjne dla żołnierzy
Zima, skały i kawalerzyści
Nauka kruszenia lodu
Polak w szkole boardingu
Spotkanie Rady NATO–Rosja
Saperzy rozminowują Kłaj
Pentagon: oko na Chiny, Europa z tyłu głowy
Amerykanie nie odpuszczą wschodniej flanki
Sojuszniczy ogień w Orzyszu
Survival w Kosowie
Dziesięcioro żołnierzy w dziesiątce najlepszych sportowców Polski
Oczy na wschodnią flankę
Legionowski szpital niemal gotowy
Misja nie tylko wojskowa
Biden o kryzysie we wschodniej Europie
Wstęp do ostatniego rozbioru Polski
Przesiadka do klasy premium
Spędź ferie z WOT
Turnusy regeneracyjne dla żołnierzy służących na granicy
Wyzwoliciele bez wyzwolenia
Rodzeństwo na medal

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO