moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Akademia Sztuki Wojennej zakończyła rok akademicki

To był dla nas ważny, pełen wytężonej pracy rok. Najważniejszym wyzwaniem było uwojskowienie Akademii Sztuki Wojennej i przywrócenie jej działalności na potrzeby sił zbrojnych – mówi gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, rektor-komendant ASzWoj. Dziś warszawska uczelnia zakończyła pierwszy rok akademicki w nowych strukturach.

– Akademia Obrony Narodowej była przede wszystko szkołą cywilną. Nic w tym złego. Bardzo się cieszę, że ten cywilny element nadal pozostał. A w sposób oczywisty nie może być dominujący. Wojsko Polskie potrzebuje oficerów. Pan, panie komendancie, i państwo, tworzący kadrę oficerską i naukową wyższej szkoły wojskowej, będziecie zobligowani do tego, żeby swoim wysiłkiem, swoją pracą, dać wykształcenie nowym polskim oficerom – mówił minister Antoni Macierewicz, który wziął udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego w Akademii.

Szef resortu razem z gen. bryg. Parafianowiczem wręczyli dyplomy absolwentom studiów podyplomowych oraz kursów przeznaczonych dla oficerów. – Zaledwie kilka miesięcy temu stałem przed Państwem na tej sali mówiąc, że każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Dziś mogę powiedzieć, że ten pierwszy krok został wykonany. W przypadku Akademii Sztuki Wojennej za nami jest dokładnie „273 dni” funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Z perspektywy czasu jest już widoczne, że ta droga jest długa, wyboista i trudna. Ale podążanie nią daje także wiele satysfakcji, bo pierwsze efekty zmian są już dostrzegalne– mówił rektor-komendant. – Od edukacji wszystko się zaczyna. Taka będzie polska armia, jacy będą jej oficerowie. Taki będzie system obronny RP, jacy będą dowódcy wychodzący z tej uczelni – z Akademii Sztuki Wojennej – dodał.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz razem z gen. bryg. dr. inż. Ryszardem Parafianowiczem, rektorem-komendantem ASzWoj, wręczyli dyplomy absolwentom studiów podyplomowych oraz kursów przeznaczonych dla oficerów.

Decyzja o powołaniu Akademii Sztuki Wojennej była jedną z pierwszych, jakie podjął minister Antoni Macierewicz po objęciu funkcji szefa resortu. Zmiany uzasadniał potrzebą większego niż dotąd dopasowania się uczelni do potrzeb sił zbrojnych. Dlatego głównym zadaniem, jakie postawił minister przed powstałą 1 października 2016 roku Akademią stało się przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, dowódców wyższych stopni wszystkich rodzajów sił zbrojnych, na najwyższym poziomie.

– Dla naszej uczelni było to rok wielu wyzwań, zarówno organizacyjnych, jak i merytorycznych. Trwała reorganizacja pracy wydziałów, modyfikowane były programy kształcenia – mówi dr Monika Lewińska, rzecznik prasowy ASzWoj.

Wystąpienie ministra Antoniego Macierewicza w ASzWoj. Film: MON

Zmiany dla żołnierzy

W strukturach uczelni powstał nowy Wydział Wojskowy, wyodrębniony z dotychczasowego Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. – W minionym roku kształciło się na nim prawie 2,5 tys. oficerów. Kadra wydziału wykonała ogrom pracy związany z udoskonaleniem programów studiów i kursów wojskowych, często poprzez konsultacje i bezpośrednie rozmowy z dowódcami i przedstawicielami jednostek wojskowych – mówi gen. bryg. Parafianowicz.

Zmiany wprowadzono m.in. w kształceniu na Podyplomowych Studiach Operacyjno-Taktycznych (PSOT). To obecnie studia czterosemestralne, dwuletnie, a nie trzysemestralne, jak dotychczas. – Programy dostosowaliśmy do potrzeb armii. Wcześniej uwaga była skupiona na poziomie taktycznym dwóch szczebli: batalionu i brygady. Obecny program kształcenia obejmuje ćwiczenia na dwóch poziomach: taktycznym i po raz pierwszy operacyjnym – wyjaśnia płk dr hab. Krzysztof Krakowski, dziekan Wydziału Wojskowego. Na tym pierwszym słuchacze odbywają ćwiczenia studyjne na szczeblu batalionu, brygady i po raz pierwszy od wielu lat – na szczeblu dywizji. Z kolei na poziomie operacyjnym planowane są operacje obronne z uwzględnieniem roli i zadań wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nowością jest, że wszystkie ćwiczenia, akademickie i dowódcze wspierane są przez system symulacji działań połączonych (JTLS) funkcjonujący w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.

Zmiany programowe nie ominęły też Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego (WKOS). – Treści kształcenia zostały ukierunkowane na poziom strategiczny, operacyjny oraz problematykę geostrategii. Jako pierwsza uczelnia wojskowa – na pewno w Polsce, a prawdopodobnie także w Europie – wprowadziliśmy i rozwijamy nowe podejście do projektowania operacji w złożonym środowisku operacyjnym, tzw. Design Thinking. Współpracujemy w tym obszarze z Amerykanami, a około 30 proc. zajęć jest prowadzone w języku angielskim – wyjaśnia płk dr hab. inż. Przemysław Paździorek, dyrektor Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki.

Jedną z najważniejszych zmian na Akademii było reaktywowanie tytułu oficera dyplomowanego. – Tytuł ten został zlikwidowany w 2003 roku i fakt ten zapoczątkował degradację kształcenia dowódczo-sztabowego w wojsku. W marcu ubiegłego roku minister obrony narodowej przywrócił tytuł, a my odtworzyliśmy dwuletnie podyplomowe studia operacyjno-taktyczne. Taką edukację zaczęło u nas pierwszych 30 oficerów – mówi rektor uczelni.

Rozwój też na innych wydziałach

Zmiany zaszły także na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. – Położyliśmy nacisk na dostosowanie programów do wymogów współczesnego rynku pracy i oczekiwań przyszłych pracodawców – mówi dr Lewińska. Po raz pierwszy w historii Wydziału zorganizowany został tzw. Dzień Interesariuszy Zewnętrznych. Podczas spotkania poświęconego treściom kształcenia poruszane były przede wszystkim kwestie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie powinni posiadać absolwenci na przyszłym rynku pracy. W nowym roku akademickim przy Wydziale ma zostać powołana „Rada Programowa” z udziałem interesariuszy zewnętrznych. Uczelnia podpisała też porozumienia o współpracy z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym oraz Instytutem Transportu Samochodowego. Dzięki temu, zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i studenci mają możliwość odbywania staży i praktyk studenckich.

Sukcesem Wydziału jest także rozszerzenie oferty studiów podyplomowych skierowanych do żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej oraz środowiska cywilnego. – Z dużym zainteresowaniem spotkały się szczególnie te z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami z branży zbrojeniowej, organizowane przy współudziale przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego – mówi rzecznik Akademii.

Aktywnością może się też pochwalić Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, w którym zakończyły się prestiżowe studia dla kadry Wojskowej Służby Zagranicznej. Wzięli w nich udział kandydaci do objęcia stanowisk w ataszatach obrony przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych za granicą.

Działający na Wydziale Instytut Bezpieczeństwa Państwa wygrał konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji publicznej. W ciągu dwóch lat przeszkolonych ma zostać 470 pracowników urzędów, m.in. posłowie, ministrowie i dyrektorzy generalni urzędów centralnych.

Na wydziale zorganizowano też pierwszą edycję ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Udział w niej wzięło blisko 1200 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Inny wymiar edukacji

Sukcesem może się też pochwalić Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Sztuki Wojennej. Zostało ono jednym z 13 ośrodków w Europie, które wezmą udział w międzynarodowym projekcie pn. „eNOTICE”. Jego celem jest stworzenie europejskiej sieci ośrodków szkoleniowych i badawczych w obszarze obrony przed bronią masowego rażenia.

W minionym roku akademickim uczelnia podpisała porozumienia o współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, Biurem Ochrony Rządu oraz Polską Grupą Zbrojeniową. Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej zaś wygrała konkurs na realizację projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt dotyczy cyfrowego udostępniania zasobów nauki i obejmuje digitalizację ponad 47 tys. zasobów bibliotecznych do 2020 roku.

Jeszcze zanim Akademia rozpoczęła faktyczną działalność w nowych strukturach, w Rembertowie powstało Centrum Badań Nad Bezpieczeństwem. To ośrodek analityczny, którego zadaniem jest przygotowywanie ekspertyz dla wojska oraz innych organów i instytucji państwa, zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Studia I stopnia w kończącym się roku akademickim ukończy w sumie 1393 absolwentów (973 stacjonarne, 420 niestacjonarne). W przypadku studiów II stopnia dyplomy odbierze 1148 osób. Absolwentami cywilnych studiów podyplomowych zostaną 104 osoby.

W uroczystym zakończeniu roku będzie uczestniczyć także 186 absolwentów wojskowych. To ci, którzy ukończyli Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne, Podyplomowe Studia Wojskowej Służby Zagranicznej, Podyplomowe Studia Zarządzania w Sztabach Wojskowych, Wyższy Kurs Strategiczno-Operacyjny, Wyższy Kurs Strategiczno-Logistyczny, Kurs Przygotowania Kadry Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kurs Dowódców Batalionów.

Akademia Sztuki Wojennej jest spadkobierczynią dziedzictwa m.in. Szkoły Rycerskiej (1765-1794) i kontynuatorką tradycji Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946). Powstała w miejsce funkcjonującej od 1990 roku Akademii Obrony Narodowej. Placówka w nowej strukturze kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną z kolei przygotowuje do zadań publicznych głównie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

Paulina Glińska

autor zdjęć: ASzWoj

dodaj komentarz

komentarze


NATO on Northern Track
 
Piedimonte – samobójcza misja
Wojna w świętym mieście, epilog
Ostatnia droga Pileckiego
Podróż po AWACS-ie
Mobilne dowodzenie
Bezkonkurencyjni kierowcy z DGW
„Pierwsza Drużyna” na start
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Szachownice nie dotarły nad Finlandię
„Grand Quadriga ‘24”
Honor weteranom misji!
„Sarex ’24”: razem w czasie kryzysu
Ratownicy na medal
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
„Ryś” z laserem
Morska Jednostka Rakietowa w Rumunii
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Flota Bayraktarów w komplecie
Centrum Szkolenia WOT świętuje
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Kto wywalczy tytuł mistrza MMA?
Grupa Północna o wsparciu dla Ukrainy
Żołnierz ranny na granicy z Białorusią
Tomczyk: „Tarcza Wschód” ma odstraszyć agresora
Tarcza Wschód – odstraszanie i obrona
Broń Hitlera w rękach AK
Żołnierze ewakuują Polaków rannych w Gruzji
Przysięga w Limanowej
Sukcesy reprezentantek CWZS-u
WAM wraca po latach
Najmłodsi artyści Wojska Polskiego
Dodatkowe siły do ochrony granicy
Polki pobiegły po srebro!
Dwa krążki kajakarki z „armii mistrzów”
Ameryka daje wsparcie
Pociski artyleryjskie dla Ukrainy
Nie szpital, a instytut
By Polska była bezpieczna
Cień atomowej zagłady
Obradował Komitet Wojskowy Unii Europejskiej
Barbara wzmocni polską obronę powietrzną
„Sarex”, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
AGM-158B JASSM-ER dla lotnictwa
Wszystkie misje AWACS-a
Wojskowi medycy niosą pomoc w Iraku
Dwie dekady ulepszania Sojuszu
Dwa srebrne medale kajakarzy CWZS-u
Po śladach polskich bohaterów
WAT-owskie eksperymenty na ISS
Sejmowa debata o bezpieczeństwie
Serwis K9 w Polsce
Wielki triumf 2 Korpusu Polskiego
Hełmy – nowoczesne i na miarę
Nowe zadania szefa SKW
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie są bezpieczni
They Will Check The Training Results in Combat
Systemy obrony powietrznej dla Ukrainy
Pokazali bojowego ducha

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO