moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Zoom na proobronność, czyli szkolenie na poligonie w obiektywie

Ciekawe zdjęcie z ćwiczeń na poligonie lub trwający maksymalnie kwadrans film ze szkolenia wojskowego – na tego rodzaju prace czekają przedstawiciele  Biura do Spraw Proobronnych , organizatora konkursu „Zoom na proobronność”. Uczniowie klas mundurowych oraz członkowie organizacji paramilitarnych mogą nadsyłać prace do 6 maja.

Tegoroczna edycja konkursu będzie trzecią z kolei. Organizatorem jest Biuro do Spraw Proobronnych. – Stawiamy sobie za cel kreowaniei promowanie nowoczesnych form patriotyzmu. Konkurs jest adresowany przede wszystkim do młodzieży, ale nie tylko – mówi Waldemar Zubek, dyrektor Biura do Spraw Proobronnych.

Chętni do udziału w konkursie muszą przysłać zdjęcie lub film dotyczący tematyki proobronnej, edukacji obronnej lub wychowania patriotycznego. Fotografia (można ich nadesłać maksymalnie cztery) musi jących tematykę proobronną i uhonorowanie ich autorów;
2) kształtowanie postaw patriotycznych, propagowanie działalności organizacji proobronnych oraz szerzenie edukacji obronnej;
3) wykorzystanie nagodzonych projektów w działalności szkoleniowej, edukacyjnej i promocyjnej.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1.Konkurs jest adresowany do członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: FILM i FOTOGRAFIA.
3. Zgłoszone do konkursu prace muszą poruszać tematykę probronną, edukacji obronnej, bądź wychowania patriotycznego.
4. Zgłaszane prace powinny:
1) w kategorii FOTOGRAFIA
a) spełniać następujące wymogi techniczne:
formaty: JPG JPEG, TIFF;
rozdzielczość 300 dpi,
b) jeden twórca może przesłać na konkurs więcej niż jedno zdjęcie, nie więcej jednak niż cztery.
2) w kategorii FILM:
a) być zapisane na nośniku optycznym DVD lub CD w formacie DVD Video lub w plikach w formatach MP4, AVI, MKV, MOV (w przypadku zgłaszania prac pocztą tradycyjną),
b) prace mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy, w przypadku grupy twórców autorzy filmu są zobowiązani do wskazania w zgłoszeniu jednej osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu twórców;
c) film może być nakręcony dowolną techniką i przy użyciu dowolnych środków rejestrujących,
d) czas projekcji filmu 5-20 min.
5. W konkursie nie mogą brać udziału prace, których autorami są: przedstawiciele kadry i pracowników organizatora oraz ich rodzin, członkowie jury i osoby z nimi spokrewnione, studenci szkół artystycznych.
6. Na konkurs mogą być zgłoszone prace już upowszechniane lub udostępniane (także na stronach internetowych i portalach społecznościowych), wykonane nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Wyboru laureatów dokona jury powołane przez dyrektora Biura do Spraw Proobronnych.
2. Jury oceniać będzie walory estetyczne, znajomość warsztatu, oryginalność ujęcia tematu, poruszane treści edukacyjne i patriotyczne.
3. Jury przyzna dwie nagrody główne oraz wyróżnienia w kategoriach: FOTOGRAFIA i FILM.
4. W przypadku pracy zespołowej jury przyzna jedną nagrodę/wyróżnienie dla całego zespołu twórców.
5. Werdykt jury jest ostateczny.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Prace konkursowe można dostarczyć:
1) drogą mailową na adres biuroproobronne@mon.gov.pl (w tytule maila należy wpisać "Zoom na proobronność", w przypadku filmów w treści maila należy przesłać link do strony zawierającej materiał konkursowy);
2) pocztą na adres Biura do Spraw Proobronnych do dnia 11 kwietnia 2016 roku lub osobiście:

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28a
00-911 Warszawa
z dopiskiem "Zoom na proobronność".

2. Do materiału konkursowego należy dołączyć informację zawierającą imiona i nazwiska oraz dane teleadresowe twórców prac.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania prac biorących udział w konkursie i ich publicznej ekspozycji w celach promocyjnych konkursu. Nadesłane w wersji cyfrowej prace w związku z powyższym nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem.
4. Autorzy zgłaszający prace do konkursu oświadczają, że mają do nich pełnię praw, a osoby widoczne w zgłoszonych pracach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
5. Autorzy prac wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 621 z późn. zm.), a w szczególności do utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy prac konkursowych, obrotu egzemplarzami, na których prace konkursowe utrwalono, wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy w zakresie rozpowszechniania prac konkursowych, publiczne wykonanie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnienie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji zgłoszonych prac w mediach elektronicznych oraz kopiowania ich, na czas nieokreślony.
7. Nośniki z pracami biorącymi udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.
8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego zapisów.
9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9 maja 2016 roku. być w formacie JPG lub TIFF. Film z kolei może być nakręcony dowolną techniką, ale czas jego trwania musi się zmieścić w przedziale 3-15 minut. Dozwolone formaty to DVD, MP4, AVI MKV, MOV. Oczywiście jury będzie brać pod uwagę estetykę i oryginalność ujęcia tematu.

Jak przyznają przedstawiciele Biura zainteresowanie konkursem z każdym rokiem rośnie. – Konkurs na stałe wpisał się już do kalendarza wydarzeń proobronnych – zauważa Magdalena Rochnowska, zastępca dyrektora Biura, przewodnicząca kapituły konkursowej.

W poprzednich latach uczestnicy wysyłali głównie fotografie. Tylko w ubiegłym roku nadesłali ich niemal 120. – Były to głównie zdjęcia „dynamiczne”, z pobytu w jednostkach i na poligonach. Te z uroczystości patriotycznych czy wojskowych były w zdecydowanej mniejszości – dodaje Magdalena Rochnowska.

Choć tegoroczna edycja konkursu została ogłoszona kilkanaście dni temu, do Biura wpłynęło już kilkanaście prac. Wśród nich zdjęcie Piotra Jańczego, członka stowarzyszenia „Strzelcy Rzeczypospolitej”. – Wysłałem zdjęcie z ubiegłorocznych pokazów lotniczych w Poznaniu. Wystawialiśmy tam stoisko promocyjne, zachęcając młodych ludzi do wstąpienia w szeregi organizacji proobronnych lub do klasy mundurowej – opowiada Piotr Jańczy. I dodaje, że w konkursie wziął udział po raz pierwszy. – Dziś młodzież odbiera głównie przekazy wzrokowe, a zdjęcie może przemówić do wyobraźni bardziej niż przeczytany artykuł. Być może ktoś, patrząc na nie, zainteresuje się sprawami obronności? – mówi uczestnik konkursu.

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą dostarczyć prace pocztą elektroniczną na adres biuroproobronne@mon.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres biura (ul. Nowowiejska 28a, 00-911 Warszawa). W obu przypadkach należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko oraz dane teleadresowe twórcy z dopiskiem „Zoom na proobronność”. W przypadku filmów, w treści e-maila należy przesłać link do strony zawierającej materiał konkursowy. Termin nadsyłania prac upływa 6 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 maja.

Organizatorzy nie zdradzają jeszcze, jakie nagrody czekają na zwycięzców. Wiadomo jednak, że ich fundatorami będzie kilka instytucji, w tym Polska Grupa Zbrojeniowa i Agencja Mienia Wojskowego. – Mogę powiedzieć jedynie, że wśród nagród będą gadżety militarne i survivalowe, które na pewno przydadzą się podczas wojskowego szkolenia – zapowiada Magdalena Rochnowska.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz jego regulamin można znaleźć na profilu społecznościowym Biura do Spraw Proobronnych: facebook.com/proobronni.

Paulina Glińska

autor zdjęć: mat. organizatora

dodaj komentarz

komentarze


Prezydent chce wzmocnienia odporności państwa
 
Wielki triumf 2 Korpusu Polskiego
Mobilne dowodzenie
Sojusznicy ćwiczą w Drawsku
Święto Oddziału Specjalnego ŻW
Orzeł dla bohaterów
Układ nerwowy Mieczników
Kto wywalczy tytuł mistrza MMA?
Abramsy w pętli
„Przekazał narodowi dziedzictwo myśli o honor i potęgę państwa dbałej”
Serwis K9 w Polsce
Pytania o europejską tarczę
Memoriał gen. Andersa coraz bliżej
Morska Jednostka Rakietowa w Rumunii
Polska wiktoria na Monte Cassino
NATO on Northern Track
Camp Miron. Amerykańscy specjalsi w Polsce
By Polska była bezpieczna
Broń Hitlera w rękach AK
Zawsze gotowi do pomocy
Czego można się nauczyć od żołnierzy?
Śladami ojca
Obradował Komitet Wojskowy Unii Europejskiej
Sejmowa debata o bezpieczeństwie
Gry wojenne w szkoleniu
Dwa srebrne medale kajakarzy CWZS-u
Wojna w świętym mieście, epilog
Bohater odtrącony
Żołnierze ewakuują Polaków rannych w Gruzji
Polki pobiegły po srebro!
Ameryka daje wsparcie
Systemy obrony powietrznej dla Ukrainy
Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie są bezpieczni
Po przeprawie ruszyli do walki
W obronie wschodniej flanki NATO
Krwawa noc pośród puszczy
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Więcej hełmów dla żołnierzy
Wszystkie misje AWACS-a
Tomczyk: „Tarcza Wschód” ma odstraszyć agresora
Barbara wzmocni polską obronę powietrzną
Flota Bayraktarów w komplecie
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
„Pierwsza Drużyna” na start
Pływacy i maratończycy na medal
Wioślarze i triatlonistka na podium
Dwa krążki kajakarki z „armii mistrzów”
Wojskowi medycy niosą pomoc w Iraku
„Grand Quadriga ‘24”
Premier odwiedził WZZ Podlasie
Na straży nieba
Żołnierzu, wyślij dziecko na wakacje z Rewitą
„Wakacje z wojskiem”, czyli plan na lato
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
MON przedstawiło w Senacie plany rozwoju sił zbrojnych
They Will Check The Training Results in Combat
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Nowe zadania szefa SKW

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO